Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Mai aveţi timp până mâine, 25 mai, să decideţi dacă şi ce organizaţie nonprofit doriţi săsusţineţi.

Prevederile legislative în vigoare permit  persoanelor fizice să  redirecţioneze anumite sume de bani către organizaţiile nonprofit, susţinându-le astfel activitatea.

Statul permite persoanelor fizice să redirecţioneze 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii şi din pensii (achitat la bugetul de stat), către o entitate nonprofit, pe care doresc să o susţină. Prin redirecţionare, statul va transfera suma de bani în contul organizaţiei nonprofit.

Cine poate redirecţiona 2%  impozit venit:
ᴥ Redirecţionare 2%  – salariat, pensionar
Persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau din pensii, au posibilitatea de a decide destinaţia a 2% din impozitul pe venit datorat şi achitat către stat pentru anul precedent. Această sumă poate fi redirecţionată către o entitate nonprofit prin completarea Formularului 230.

Aşadar, persoanele fizice pot alege ca suma de 2% să ajungă la statul român sau în contul unei organizaţii nonprofit.
Susţinerea unei organizaţii nonprofit din impozitul datorat statului nu presupune costuri. În situaţia în care nu optaţi pentru redirecţionarea  a 2%, banii ajung automat în contul statului.

Cum puteţi contribui:
Completaţi  Formularul 230 (dacă în anul 2017 aţi obţinut venituri din salarii, pensii).
Persoanele fizice care vor să doneze deducerea de 2% din impozitul pe venit (achitat) trebuie să completeze şi să depună Formularul 230 până pe 25 mai 2018.

Unde se depun formularele:
Formularele completate se depun la Administraţia Financiară de care persoanele fizice aparţin.
Acestea pot fi depuse direct la ghişeu, în dublu exemplar, sau transmise prin poştă (un exemplar) prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
Formularele se pot transmite şi online, prin accesarea Spaţiului privat virtual (în cazul persoanelor autentificate cu nume utilizator, parolă, certificat digital calificat).
De asemenea, formularele pot fi depuse de către organizaţiile nonprofit, în numele persoanelor care redirecţioneză 2%, pe bază de borderou. În această situaţie, persoanele în numele cărora se depun formularele vor primi de la ANAF notificări pentru a se confirma că sunt de acord cu redirecţionarea de 2% în beneficiul respectivei organizaţii.

Nu pot redirecţiona 2%
persoanele scutite de la plata impozitului pe venit:
• angajaţii cu handicap grav sau accentuat
• angajaţii care desfăşoară activităţi de creare de programe pentru calculator (domeniul IT) şi care se încadrează în excepţiile (scutirea) prevăzute de lege
• angajaţii care desfăşoară activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare şi care se încadrează în excepţiile (scutirea) prevăzute de lege
• persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă (part time) încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere (servicii hoteliere, servicii de cazare, etc)

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii! ????