Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Ordonanţa 25/2018 aduce modificări esenţiale Codului fiscal şi repară o problemă creată încă din 1 februarie 2017.

Începând cu 1 aprilie 2018 firmele plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări (potrivit Legii 32/1994) işi pot deduce din impozitul pe venit datorat cheltuielile cu sponsorizarea până la nivelul valorii a 20% din impozitul pe venit datorat, pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Pentru a putea beneficia însă de această facilitate, microîntreprinderile trebuie să sponsorizeze o entitate nonprofit sau o unitate de cult, dar care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii.

Prin urmare, pentru a se putea face dovada sponsorizării unei astfel de entităţi nonprofit recomandăm ca în contractul încheiat să fie indicate toate datele despre serviciul social şi despre licenţa entităţii, urmate de anexarea la contract a licenţei precum şi orice alte documente justificative.
În cazul în care o microîntreprindere sponsorizează un ONG care nu furnizează servicii sociale şi nu are nici un serviciu social licenţiat nu va putea deduce nimic din impozitul pe venit datorat.


Ordonanţa a adus modificări şi asupra cotei de redirecţionare a sumei din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice

A fost introdusă o nouă cotă de 3,5% şi au fost introduse criterii procentuale de redirecţionare, în funcţie de acreditarea entităţilor nonprofit.

 

Astfel, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul pe venit (din salarii, sau asimilat salariului),
după cum urmează:

 

• în cotă de 2% pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii și a unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
• în cotă de 3,5% pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

Prevederi legislative înainte de 1 aprilie 2018 
Activitatea multor  ONG-uri a fost pusă în pericol începând cu 1 februarie 2017, prin majorarea plafonului de impozitare pentru microîntreprinderi, de la 100.000 la 500.000 de euro, când multe firme plătitoare de impozit pe profit au devenit plătitoare de impozit pe venit (microîntreprindere).
(Dacă, la 31 decembrie 2016, valoarea veniturilor unei firme plătitoare de impozit pe profit era sub 500.000 euro, firma trecea la regimul micro, adică devenea plătitoare de impozit pe venit cu 1 februarie 2017).
Începând cu 1 ianuarie 2018 plafonul pentru microîntreprinderi este încă o dată majorat, de la 500.000 euro la 1.000.000 euro.

Aşadar, până la 1 aprilie 2018, multe firme plătitoare de impozit pe venit nu mai erau avantajate să sponsorizeze ONG-urile, fiindcă nu beneficiau de nicio facilitate fiscală, cum se întâmpla în cazul firmelor plătitoare de impozit pe profit. Aproximativ 80%  din firmele înregistrate în România au devenit, odată cu majorarea plafonului, plătitoare de impozit pe  venit.
Acest lucru însemna că ONG-urile vor primi mai puțini mai bani din sponsorizări.

Sursele de finanţare ale unui ONG sunt cotizațiile, sponsorizările, donațiile şi veniturile economice.
ONG-urile pot fi sponsorizate de orice entitate, însă (până la 1 aprilie 2018) beneficiau de facilităţi fiscale atunci când acordau sponsorizări doar firmele plătitoare de impozit pe profit (inclusiv ONG plătitor de impozit pe profit, care sponsorizează alt ONG) și persoanele fizice care obţin venituri din activităţii independente, profesii liberale, drepturi de proprietate intelectuală (PFA, II, PFI, CMI, SCA etc).

Prevederi legislative după 1 aprilie 2018
Ordonanţa 25/2018 repară această situaţie şi permite ca începând cu 1 aprilie 2018 firmele plătitoare de impozit pe venit să beneficieze de facilităţi fiscale atunci când fac sponsorizări.
O altă modificare pe care o aduce această ordonanţă constă în introducerea unei declaraţii privind sponsorizarea.
Entităţile care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia să depună “Declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private” pentru anul în care s-au înregistrat cheltuielile respective precum şi, după caz, aferentă anului în care se aplică deducerile fiscale la calculul de impozit pe profit, în sensul diminuării impozitului pe profit datorat până la nivelul valorii minime dintre:

  • 0,5%  din valoarea cifrei de afaceri, sau
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii! 🙂