1. Taxa pe valoarea adaugată (TVA)
 • Începând cu data de 1 ianuarie 2022 se majorează plafonul pentru cota redusă de TVA de 5% aplicată în cazul vânzărilor de locuințe către persoane fizice a căror valoare depășește suma de 450.000 lei, dar este mai mică de 700.000 lei, exclusiv TVA, în anumite condiții.

Orice persoană fizică va putea achiziționa, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuință a cărei valoare depășește suma de 450.000 lei, dar nu depășește suma de 700.000 lei, exclusiv TVA, cu aplicarea cotei reduse de 5%.

 • A fost extinsă cota redusă de 5% și pentru livrarea de energie termică în sezonul rece, destinată anumitor categorii de consumatori, consumatori casnici precum și consumatorii pentru instituții publice: spitale, școli sau alte unități prestatoare de servicii sociale. Prevederea se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2022 și doar pentru sezonul rece.

 

 1. Impozitul pe venit
 • În cazul cadourilor în bani şi/sau în natură, inclusiv tichetele cadou oferite de către angajatori, veniturile sunt neimpozabile și nu intră în baza de calcul a contribuțiilor sociale, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie dintre cele menționate în newsletter, nu depăşeşte 300 lei. Modificarea intră în vigoare la 01.01.2022.
 • Începând cu data de 18.12.2021 fost eliminată posibilitatea acordării tichetelor cadou pentru campaniile de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, pentru protocol, pentru reclamă și publicitate. Acestea se vor putea acorda în continuare numai propriilor angajați.
 • Începând cu data de 01.02.2022, tichetele cadou, de masă, de creșă, culturale, precum și voucherele de vacanță se vor emite numai în format electronic.
 • Pe perioada 01.01.2022 – 31.12.2022 – se suspendă facilitățile fiscale pentru educația timpurie a copiilor angajatilor.
 • Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor reținute la sursă precum şi/sau a contribuţiilor sociale.
 • Începând cu data de 01.01.2022 salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată poate fi aplicat pentru un salariat pentru o perioadă de maximum 24 de luni. După expirarea perioadei respective, timp în care salariatul va fi calificat sau nu, acesta va fi încadrat cu un salariu de bază superior salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Aceste prevederi se aplică şi pentru salariatul încadrat cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care are deja încheiat un contract individual de muncă cu o durată de peste 24 de luni.

 

 1. Contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
 • Începând cu data de 01.01.2022 se va datora contribuție de asigurări sociale de sănătate și pentru veniturile din pensii, pentru valorea ce depășește plafonul lunar de 4.000 lei.

 

 1. Prelungirea unor termene pentru acordarea unor facilități fiscale
 • Se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități și alte accesorii) datorate de entități și persoane fizice pentru obligatiile fiscale datorate anterior datei de 31 martie 2020, de la data de 31 ianuarie 2022 la 30 iunie 2022.

Important: la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează, precum și a îndeplinirii celorlalte criterii menționate în OUG nr. 69/2020.

 • A fost prelungit până la data de 30 iunie 2022 și termenul până la care se poate depune cererea de anulare a dobânzilor și penalităților de întârziere pentru obligațiile fiscale datorate anterior datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecţii fiscale sau verificării situaţiei fiscale personale începute după data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 .
 • Se amână termenul pentru care contribuabilii pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, de la data de 31 ianuarie 2022 la data de 30 iunie 2022, în anumite condiții prevăzute de lege.

 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați.

Echipa Accountess

www.accountess.ro