Începând cu luna martie au apărut modificări legislative aduse codului fiscal și legii contabilității, prin Ordonanța de urgență nr. 13/2021. Iată câteva informații pe această temă, în sinteză:

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

  1. Sistemul TVA la încasare aplicabil companiilor înregistrate în scopuri de TVA
  • A fost reglementată o nouă procedură de implementare a noului plafon de 4.500.000 lei pentru aplicarea sistemului TVA LA ÎNCASAREîncepând cu data de 1 martie 2021, prin care companiile au posibilitatea exercitării opțiunii pentru aplicarea sistemului TVA LA ÎNCASARE oricând în cursul anului.

Exemplu : O entitate înregistrată în scopuri de TVA care aplică regimul TVA normal și  care înregistrează o cifră de afaceri  inferioară plafonului de 4.500.000 lei atât în anul calendaristic precedent cât și în anul calendaristic în curs, poate opta pentru aplicarea sistemului TVA la încasare oricând în cursul anului 2021 (anterior acestei modificări termenul era data de 25 ianuarie inclusiv pentru exercitarea acestei opțiuni).

  1. Ordonanța aduce clarificări și pentru plafonul utilizat la livrarea de locuințe sociale cu cota redusă de 5%.

 

IMPOZITUL PE PROFIT

  • A fost eliminată prevederea referitoare la nedeductibilitatea cheltuielilor efectuate ca urmare a unor tranzacţii cu o persoană situată într-un stat care, la data înregistrării cheltuielilor, este inclus în anexa II din Lista UE a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, printre care amintim: Turcia, Australia, Maroc, Iordania.

Impozitul pe venit și contribuții sociale obligatorii

  • S-au adus clarificări regimului fiscal al cadourilor și tichetelor cadou oferite angajaților.
  • Sunt considerate venituri neimpozabile și cheltuielile acordate de către angajator reprezentând cheltuieli turistice și/sau de tratament, pe perioada concediului pentru angajații proprii (așa cum este prevăzut în contractul de muncă sau regulamentul intern) dacă valoarea totală cumulată într-un an pentru fiecare angajat nu depășește salariul mediu brut pe țară.

Modificări privind legea contabilității

  • Situațiile financiare și raportările contabile, inclusiv situațiile financiare anuale consolidate, se vor păstra timp de 10 ani.
  • Nedepunerea situațiilor financiare interimare se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei începând cu data de 28 martie 2021.
  • Persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, precum și a persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România au obligația să conducă contabilitatea proprie conform Legii contabilității din România.
  • Alte modificări.

 

Pentru detalii suplimentare, puteți apela cu încredere la experții noștri.

Echipa Accountess

www.accountess.ro