După cum probabil știți, onor Statul Român urmărește, prin intermediul cazierului fiscal, modul în care contribuabilii, persoane fizice sau juridice, respectă normele fiscale, contabile și financiare. Întrucât aceste norme sunt repere în continuă mișcare iar creativitatea celor care se ghidează după ele este în creștere, lista faptelor care se înscriu în acest cazier se actualizează periodic.

Este ceea ce s-a întâmplat recent prin HG nr. 1568/2022. Actul normativ aduce o serie de modificări și completări anexei din HG nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, grupate pe categorii în funcție de actul normativ încălcat.

Sancțiunile ce vor fi trecute în Cazierul fiscal se aplică începând cu data de 29 ianuarie 2023, iar printre acestea se numără fapte precum:

  • Nedepunerea la termenele legale a declarației SAF-T (Fişierul standard de control fiscal);
  • Depunerea incorectă ori incompletă a declarației SAF-T (Fişierul standard de control fiscal);
  • Nerespectarea obligaţiei de întocmire a dosarului preţurilor de transfer în condiţiile şi la termenele prevăzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;
  • Nerespectarea obligației de a prezenta dosarul prețurilor de transfer la solicitarea organelor fiscale;
  • Nedepunerea declaraţiilor de venit, precum şi a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizic, in cazul persoanelor fizice;
  • Nerespectarea reglementărilor contabile privind întocmirea, semnarea și depunerea în termenul legal al bilanțului anual, bilanțului anual consolidat, situațiilor financiare interimare dar și a raportărilor contabile;
  • Nerespectarea obligaţiei privind auditarea situaţiilor financiare anuale, a situaţiilor financiare anuale consolidate, precum şi a situaţiilor financiare interimare;
  • Reţinerea, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilorcu retinere la sursa;
  • Încasarea sau plata de dividende, sub orice formă, din profituri fictive ori care nu puteau fi distribuite în cursul exerciţiului financiar pe baza situaţiei financiare interimare şi anual, pe baza situaţiilor financiare anuale, sau contrar celor rezultate din acestea, de către: fondatorul, administratorul, directorul general, directorul, membrul consiliului de supraveghere sau al directoratului ori reprezentantul legal al societăţii;
  • Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei privind beneficiarului real, de către reprezentantul legal al companiei.

Lista continuă și cu alte fapte care se trec în cazierul fiscal și care pot fi regăsite în HG nr. 1568/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2015 privind faptele pentru care se înscriu informaţii în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Lina Suditu

Senior Consultant

ACCOUNTESS

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.