În Monitorul Oficial nr. 1018 din 02.11.2020 au fost publicate  noi acte normative privind reducerea birocrației la înființarea unei firme precum și eliminarea declarării adaosului comercial de către operatorii economici.

Redăm mai jos principalele modificări aduse, modificări ce intră în vigoare începând cu data de 5 Noiembrie 2020:

Modificări aduse legii  societăților comerciale introduse prin Legea 223/2020 pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii societăţilor nr. 31/1990

 • A fost eliminată prevederea potrivit căreia capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată să fie de minim 200 lei. Înainte de această modificare capitalul social al unei SRL nu putea fi mai mic de 200 lei .

Potrivit noilor modificări capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată (SRL) se divide în părţi sociale egale.

 • Eliminarea obligației de a face dovada depunerii capitalului social la înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) la Oficiului Registrului Comerțului. Atenție: obligația depunerii capitalului social  NU a fost eliminată.
 • Transferul de părți sociale către persoane din afara societății este mult simplificată, modificările constând în:
 • Asociații au posibilitatea de a stabili prin actul constitutiv reguli proprii privind transmiterea părților sociale către persoane din afara societății. Până la această modificare acest lucru era permis numai cu aprobarea asociaților reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social.
 • Odată cu această modificare sunt abrogate și o serie de documente ce trebuiau întocmite precum și transmiterea de informații între instituțiile statului, cum ar fi:
 • Hotărârea adunării asociaţilor nu mai trebuie depusă la Oficiul Registrului Comertului și publicarea acesteia în Monitorul Oficial, a cărui termen de depunere era de 15 zile;
 • Oficiul Registrului Comerțului nu mai transmite hotărârea adunării asociaţilor către ANAF;
 • A fost eliminată și cererea de opoziție pe care o puteau formula creditorii sociali și orice alte persoane prejudiciate prin care solicitau instanţei judecătoreşti să oblige, după caz, societatea sau asociaţii la repararea prejudiciului cauzat.

 

Modificări aduse prin Legea 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor

 • A fost abrogată obligația declarării adaosului comercial și de comision la organele fiscale de către operatorii economici. Această modificare vine în contextul abrogării integrale a Legii nr. 12/1990.

Abrogarea Legii nr. 12/1990 a fost necesară deoarece multe din prevederile acesteia se regăseau deja în cadrul altor acte normative (OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor și OG nr. 99/2020 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață).

Legea nr. 222/2020 aduce și o completare ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, astfel:

 • Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii, după caz, care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin lege sau de bunuri a căror provenienţă nu este dovedită prin documente.

Prin documente de provenienţă se înţelege: factura fiscală, avizul de însoţire a mărfii, documentele vamale, factura externă sau orice alte documente stabilite prin lege.

 • Nerespectarea acestei prevederi se sancționează cu amendă contravenţională de la 3.000 lei la 30.000 lei.

 

Echipa Accountess

www.accountess.ro