Probabil cunoașteți zicala cu cele două lucruri de care nu scăpăm în viață, unul dintre ele fiind suma datorată pentru taxe și impozite. Presupunem că legiuitorul a luat în calcul acest aspect atunci când a stabilit pedepse și amenzi importante, în OUG 130/18.12.2021, privind plata impozitelor:

Constituie infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadenţă prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor următoare:

 • Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română
 • Impozitul pentru veniturile din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă
 • Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală
 • Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor
 • Impozitul pe veniturile din arendă
 • Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi
 • Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii
 • Impozit pe veniturile sub formă de dividende
 • Impozitul pe veniturile din pensii
 • Impozitul pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc
 • Impozitul pe veniturile din alte surse
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările şi completările ulterioare
 • Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările şi completările ulterioare
 • Contribuţia de asigurări sociale
 • Contribuţia de asigurări sociale de sănătate
 • Impozitul cu reţinere la sursă pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal
 • Contribuţia la Fondul pentru mediu

Există următoarele excepții:

 • Se aplică amenda penală dacă prejudiciul are o valoare de până la 50.000 euro și este acoperit în cursul urmăririi penale sau al judecății sau dacă prejudiciul are o valoare de până la 100.000 euro și este acoperit în cursul urmăririi penale sau al judecății, se poate aplica doar o amendă penală;
 • Fapta nu se pedepsește dacă prejudiciul are o valoare de până la 100.000 euro și este acoperit în cursul urmăririi penale sau al judecății, dar majorat cu 20% din baza de calcul plus dobânzi și penalități;
 • Excepțiile nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârşit o infracţiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani.

 

Dacă vă întrebați în ce măsură vă afectează noile măsuri, precum și pentru asistență și recomandări în vederea evitării situațiilor mai sus amintite, vă stăm la dispoziție cu echipa noastră de consultanți. Avem experiență extinsă pe acest subiect, de aceea convingerea noastră e că planificarea, analiza și prevenția sunt mult mai eficiente decât soluționarea eventualelor sancțiuni.

Echipa Accountess

www.accountess.ro