Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Conform unui comunicat ONRC, PFA-urile şi II-urile care nu şi-au îndeplinit obligația de modificare a obiectului de activitate vor fi radiate din oficiu începând cu data de 19 martie 2019.

Lista persoanelor fizice autorizate şi a întreprinderilor individuale care nu şi-au îndeplinit obligaţia de modificare a obiectului de activitate este publicată pe pagina de internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

Aceste entităţi au la dispoziţie mai puţin de 2 săptămâni, până pe 17 ianuarie 2019, pentru a se conforma prevederilor legale, altfel vor fi radiate automat, începând cu 19 martie 2019.

Potrivit dispoziţiilor legale, începând din 17 ianuarie 2019, PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN, în timp ce Întreprinderea Individuală poate avea în obiectul de activitate cel mult 10 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN.

Legea nr.182/2016  a schimbat semnificativ regimul PFA (persoană fizică autorizată) şi II (întreprindere individuală).
Începând din 17 ianuarie 2017, PFA-urile au fost limitate la maxim 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN iar II-urile la maxim 10 clase de activităţi.
PFA-urile şi II-urile al căror număr de activităţi vor depăşi maximul de activităţi impuse, respectiv 5 şi 10 au obligaţia ca în cel mult 2 ani de la data intrării în vigoare a Legii nr.182/2016 (17 ianuarie 2017) să-şi modifice obiectul de activitate, astfel vor fi radiate, din oficiu, de către Registrul Comerţului.
La data de 17 ianuarie 2019 expiră perioada de 2 ani.

Legea restricţionează de asemenea şi numărul de angajaţi pe care îi pot avea PFA şi II.
PFA poate avea maxim 3 angajaţi iar II maxim 8 angajaţi.

PFA – maxim 3 angajaţi, maxim 5 coduri CAEN
II – maxim 8 angajaţi, maxim 10 coduri CAEN

Potrivit legii, PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii.

Întreprinderea individuală
poate angaja cel mult 8 salariaţi, terţe persoane, cu contract individual de muncă încheiat şi înregistrat în condiţiile legii şi poate stabili relaţii contractuale, în condiţiile legii, cu orice persoane fizice şi juridice, cu alte întreprinderi individuale, cu PFA sau întreprinderi familiale, pentru efectuarea unei activităţi economice.

PFA şi II sunt identice fiscal, fapt pentru care trecerea de la PFA la II în vederea menţinerii numărului de angajaţi a reprezentat una dintre soluţii pentru PFA-uri care nu au dorit, în 2017, să-şi concedieze angajaţii peste 3, şi poate reprezenta o soluţie pentru PFA-urile care au nevoie de mai mult de 3 angajaţi.
PFA care are nevoie de mai mult de 3 angajaţi ar putea opta pentru schimbarea formei de organizare, făcând trecerea de la PFA la II, care, potrivit Legii nr. 182/2016, poate încadra în muncă până la 8 angajaţi şi poate desfăşura până la 10 clase de activităţi.

Potrivit art. 19 din Ordonanţa nr.44/2008, PFA poate cere schimbarea statutului juridic dobândit şi autorizarea ca întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale.

O altă variantă pentru PFA-urile care au nevoie de mai mult de 3 angajaţi pentru a-şi desfăşura activitatea, şi nu se pot încadra în limitele prevăzute de lege nici în ce priveşte clasele de activitate, ori nu doresc trecerea la II, este desfiinţarea efectivă a PFA-ului la Registrul Comerţului şi înfiinţarea unui S.R.L.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!