În Monitorul Oficial a fost publicată recent Ordonanța de Urgență nr. 19/2021 privind unele măsuri fiscale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal.

Prin OUG 19/2021 legiuitorul prelungește o serie de măsuri fiscale menite să vină în sprijinul mediului de afaceri, printre care amintim:

 1. Impozitul specific
 • Se prelungește scutirea de la plata impozitului specific unor activități datorat de operatorii economici care desfășoară activitate în domeniul HORECA pentru încă o perioadă de 90 de zile calculată începând cu data de 1 aprilie 2021.
 1. Impozitul pe profit/Impozit pe venit din salarii
 • Se suspendă acordarea sumei de 1.500 lei reprezentând cheltuielile cu EDUCAȚIA TIMPURIE plătite de angajator pentru copiii salariaților în perioada 1 aprilie 2021 – 31 decembrie 2021 inclusiv.
 • Începând cu veniturile aferente lunii aprilie 2021 sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților reprezintă VENITURI IMPOZABILE la calculul impozitului pe venit din salarii și a contribuțiilor sociale.

În concluzie, plățile efectuate pentru plasarea copiilor angajaţilor în unităţi de educaţie timpurie care oferă astfel de servicii (creșe și/sau grădinițe, private sau de stat) în limita sumei de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil,  NU vor mai putea fi scăzute din impozitul pe profit datorat, impozit pe venit din salarii, din TVA sau accizele datorate de către entitate.

 1. Anularea obligațiilor accesorii (dobânzi, penalități și alte accesorii) datorate de entități și persoane fizice
 • Se prelungește termenul de depunere a cererii de anulare a accesoriilor de la data de 31 martie 2021 la 31 ianuarie 2022.
 • Persoane fizice, persoane juridice, entități fără personalitate juridică, etc. pot solicita anularea obligațiilor accesorii, prin depunerea formularul D3 ”cerere anulare a obligațiilor de plată accesorii” până la data de 31 ianauarie 2022 inclusiv.

Important: la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor, contribuabilul nu trebuie să mai aibă niciun fel de datorie, cu excepția accesoriilor care se anulează, precum și a îndeplinirii celorlalte criterii menționate în OUG nr. 69/2020.

 1. Eșalonarea la plată, în formă simplificată, a obligațiilor fiscale restante acumulate după data declarării stării de urgență
 • Se prorogă termenul de acordare a acestei facilități de la data de 31 martie 2021 la 30 septembrie 2021 inclusiv.
 • Beneficiază de procedura eșalonării simplificate și firmele care au avut datorii la data intrării în starea de urgență, data de 16 martie 2020 inclusiv, dacă acestea sunt achitate înainte de data depunerii cererii respectiv data solicitării certificatului de atestare fiscală .
 • Eşalonarea la plată NU se acordă pentru obligaţiile fiscale în sumă totală mai mică de 500 lei în cazul persoanelor fizice şi 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
 1. Taxa pe valoarea adaugată (TVA)
 • Se amână termenul pentru care contribuabilii pot beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adăugată cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale, de la data de 31 martie 2021 la data de 31 ianuarie 2022, în anumite condiții prevăzute de lege.

 

Dacă aveți nevoie de mai multe informații referitoare la impactul acestor modificări asupra afacerii dumneavoastră, nu ezitați să ne contactați.

Echipa Accountess

www.accountess.ro