Recent a fost publicat Ordinul ANAF nr. 435 din 25 martie 2021 privind aprobarea Procedurii de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art.3, alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Astfel, începând cu data de 31 martie 2021, entitățile care dețin aparate de marcat electronice fiscale pot începe conectarea acestora la sistemul informatic ANAF, respectând următoarelor termene:

  • până la data de 30.06.2021 de către contribuabilii mari;
  • până la data de 30.11.2021 de către contribuabilii mijlocii şi mici;
  • operatorii economici care achiziţionează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 01.12.2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

După conectarea caselor de marcat la sistemul informatic ANAF  transmiterea informațiilor către instituția statului se va face automat, fără a mai fi necesară depunerea lunară a formularului A4200 prin care sunt raportate tranzacțiile din cursul unei luni efectuate cu ajutorul casei de marcat.

Pentru implementarea procedurii de conectare a caselor de marcat la sistemul informatic ANAF e bine să luați legătura cu furnizorul cu care aveți încheiat contractul de service al casei de marcat.

Prin excepție de la prevederile de mai sus, operatorii economici care utilizează case de marcat în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii unei declarații (electronic, format PDF, on-line), în formatul prevăzut în cadrul ordinului, până la aceleași termene. Acești operatori economici vor continua să comunice datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat prin transmiterea lunară a formularului A4200 (electronic, format PDF, on-line).

Pentru alte informații, precum formatul declarației sau procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, vă rugăm să ne contactați.

Echipa Accountess

www.accountess.ro