Autor
Ana Cernescu 
Tax Manager/accountess.ro  

 

La momentul radierii unui PFA, închiderea datoriilor către furnizori şi către însuşi titularul PFA se impozitează, în sensul că datoriile de plată sunt considerate venituri brute impozabile, chiar dacă ele nu au fost considerate niciodată costuri deductibile.

Potrivit articolului 68 din Codul fiscal privind regulile de stabilire a venitului net anual din activităţi independente: venitul brut cuprinde şi veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.
Prin urmare, în măsură în care PFA are datorii de plată şi acestea sunt anulate, contravaloarea acestor este tratată din punct de vedere fiscal drept venit brut. În acelaşi timp, sumele respective nu pot fi încadrate la cheltuieli deductibile deoarece nu au fost plătite.

Potrivit Codului fiscal, pentru a putea fi deduse, cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, trebuie să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite.
PFA-urile cu datorii către furnizori, care se radiază, fără a încadra datoriile la venit brut, respectiv fără a plăti impozit (după caz) pot fi impuse la plata impozitului pe venit aferent, în urma unui control efectuat de inspectorii ANAF după data radierii.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!