Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Recomandări de la fostul loc de muncă –  În ce condiții pot solicita angajatorii recomandări

Recomandările de la fostul loc de muncă reprezintă o modalitate de verificare a candidatului, alături de interviu, testare, perioadă de probă. Această modalitate a intervenit în condițiile renunțării la carnetele de muncă, din care reieșeau clar toate evenimentele angajamentelor anterioare. De aceea, este indeicat ca angajatorii să pretindă candidaților și referințe de la fostul loc de muncă, folosindu-se chiar de o bază legală în acest sens.

Legislaţia muncii – Codului muncii, art.29, alin. 4, prevede că angajatorul poate cere informaţii în legătură cu persoana care solicită angajarea, de la foştii angajatori ai acesteia, însă numai cu privire la activităţile îndeplinite şi la durata angajării şi doar cu înştiinţarea prealabilă a acesteia.

În general recomandările de la fostul loc de muncă sunt solicitate într-o etapă avansată a procesului de recrutare, când candidatul pare să corespundă cerințelor postului, recomandările având rolul de a confirma veridicitatea elementelor prezentate în CV.

În vederea respectării intimității profesionale a candidatului cât și pentru a asigura transparența procesului de recrutare, angajatorii pot solicita recomandări numai cu înștiințarea prealabilă a candidatului, iar informațiile solicitate trebuie să vizeze strict sfera profesională, și anume activitățile îndeplinite la fostul loc de muncă și durata angajării. Însă angajatorii care solicită recomandări  nu pot controla informaţia pe care foştii angajatori pot alege (spontan) să le-o ofere, şi care se poate extinde spre zona comportamentală, relaţională a fostului angajat.

Totodată, metoda  de recrutare bazată (şi) pe activitatea în reţelele sociale a potenţialului angajat este tot mai folosită, astfel că activitatea personală în social media a început să intereseze din ce în ce mai mult în procesul de recrutare. Linkedin este prima reţea de interes pentru recrutori, urmată  de Facebook. Activitatea din reţelele sociale poate descalifica potenţialul angajat în funcţie de postările sale, dacă acestea contravin profilului căutat de recrutor.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!