Anul 2020 a fost complicat şi abundent în modificări legale. Retrospectiva este stufoasă, consultanţii fiscali au fost alerți în permanență, iar viitorul pare şi mai concentrat în evenimente. Anul 2021 se arată a fi anul finanţărilor europene, iar companiile şi consultanţii lor trebuie să se pregătească pentru această nouă provocare.

Mai întâi despre anul 2020:

A. Conformare transfrontalieră

DAC 6 a fost o provocare la început de an în ceea ce priveşte raportarea tranzacţiilor transfrontaliere de natura planificărilor fiscale agresive. Implementarea directivei, suficient de vagă pentru a crea disconfort, a reprezentat un start umbrit de începutul pandemiei şi de afluxul de măsuri fiscale ce au marcat acest an pandemic.

B. Măsuri de pandemie:

1. Eşalonarea la plată fără garanţii

A fost înlesnit procesul de eşalonare la plată pentru obligaţiile restante, cea mai importantă măsură fiind relaxarea procesului de garantare. Termenul pentru depunerea cererilor de eşalonare a obligaţiilor de plată scadente după 16 martie a fost 15 decembrie 2020.

2. Amnistia fiscală

Tot 15 decembrie 2020 a fost şi termenul limită pentru depunerea cererilor de anulare a accesoriilor (dobânzi şi penalităţi) aferente obligaţiilor fiscale restante la 31 martie 2020.

3. Zile libere pentru părinţi

Au fost acordate zile libere plătite pentru unul dintre părinţii copiilor cu vârsta până la 12 ani în situaţia suspendării cursurilor şcolare şi preşcolare. O condiţie importantă este ca locul de muncă să nu permită munca de la domiciliu sau telemunca. Indemnizaţia acordată este în cuantum de 75% din salariul de bază dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% x 5.429 lei).

4. Indemnizaţie şomaj tehnic

Până la data de 30 iunie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, ca urmare a efectelor pandemiei, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).

5. Indemnizaţie liber profesionişti

  • Până la data de 30 iunie 2021, persoanele fizice care desfășoară activități independente (PFA, II, IF) și care întrerup activitatea ca urmare a pandemiei, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).
  • Avocaţii sunt şi ei beneficiarii măsurii, dacă activitatea le este redusă ca urmare a pandemiei, în anumite condiţii, pe baza declaraţiei pe propria răspundere.
  • Sportivii beneficiază de asemenea de plata unei indemnizaţii pe perioada suspendării activităţii sportive ca urmare a pandemiei. Indemnizaţia este în suma de 75% din drepturile aferente prestaţiei, dar nu mai mul de 75% din salariul mediu brut (75% x 5.429 lei).
  • Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe și care întrerup activitatea ca urmare a pandemiei beneficiază de asemenea de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut (75% * 5.429 lei).

6. Indemnizaţie reducere timp de lucru

Angajatorii au posibilitatea de a reduce timpul de muncă al salariaților cu cel mult 50% (80% începând cu 7 decembrie 2020) din durata prevăzută în contractul individual de muncă, în situația reducerii temporare a activității determinate de instituirea stării de urgență/alertă/asediu. Angajaţii care vor avea timpul de muncă redus, vor beneficia de o indemnizaţie de 75% aplicată la diferenţa dintre salariul de bază brut din contractul de muncă şi salariul de bază brut aferent orelor efectiv prestate.

Măsură va fi aplicată până la 31 decembrie 2020.

7. Susţinere telemuncă

Pentru sprijinirea activității de telemuncă, angajatorii vor primi 2.500 lei/angajat, o singură dată, pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii în regim de telemunca.

Suma se acordă până la 31 decembrie 2020.

8. Scutiri impozit specific

Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri), nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între 26 octombrie 2020 şi 31 decembrie 2020 inclusiv. Condiţia este ca aceşti contribuabili să deţină certificat pentru situaţii de urgenţă.

9. Bonificaţii 10% plata impozit profit şi impozit pe veniturile microintreprinderilor

Plătitorii de impozit pe profit care au plătit impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020 până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv au beneficiat de o bonificație, de 5% pentru contribuabilii mari și 10% pentru contribuabilii mici și mijlocii.

Plătitorii de impozit micro care au plătit impozitul aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, au beneficiat de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.

Plătitorii de impozit pe profit și cei de micro care au achitat impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, au beneficiat de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.

C. Granturi pentru investiţii IMM

Au fost lansate trei programe de granturi spre finalul anului 2020, astfel:

  1. Măsura 1 – Microgranturi

Măsura prin care ONG, SRL, PFA şi CMI au putut accesa, în anumite condiţii, granturi în valoare de 2.000 EUR pentru finanţarea activităţii.

  1. Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru

Valoarea maximă a granturilor este 150.000 EUR, iar acordarea sumelor s-a făcut în ordinea primul sosit, primul servit.

  1. Măsura 3 – Granturi pentru investiţii

Pot fi accesate finanţări cuprinse între 50.000 – 200.000 EUR, pentru investiţii. Cofinanţarea este de 30% pentru regiunea Bucuresti – Ilfov, respectiv 15% pentru restul ţării, iar selecţia se face pe baza planului de afaceri depus.

 

Ce aşteptăm de la anul 2021

Este greu de anticipat ce ne pregăteşte anul 2021 din perspectiva fiscală. Evenimentele previzibile sunt:

  1. Infuzie de fonduri comunitare pentru dezvoltare, cu accentul pe digitalizare.

Recomandăm companiilor să urmărească indicatorii cu scopul închiderii anului 2020 într-o stare finanțabilă. Păstrarea unor indicatori de creștere sănătoasă și identificarea unor consultanți competenți poate garanta accesul la bani.

  1. Creşterea salariului minim pe economie

Nu este certă dar este o practică la care nu credem că se va renunța. Recomandăm pregătirea unor bugete și cash-flows care să aibă în vedere și aceasta informație.

  1. Continuare pachetelor de sprijin pentru companiile afectate de pandemie.

Ne așteptăm ca industriile afectate să aibă parte în continuare de măsuri de sprijin. Însă este necesară cumpătare în cheltuirea banilor, întrucât, la un moment dat, va veni și scadența.

2021 cu bine.

Ana Cernescu
Managing Partner
www.accountess.ro