Întrucât suntem obișnuiți, în legislație, cu schimbările la modificări și ajustările la transformări, vă aducem la cunoștință o nouă modificare adusă Legii 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului. Titlul legii fiind suficient de pompos, chiar impresionant, ar trebui să verificați dacă această modificare poate avea impact asupra companiei dumneavoastră.

Modificările sunt aduse prin Ordonanța de Urgență nr. 53/2022 (intrare în vigoare începând cu 21 Aprilie 2022) și se referă la:

 • Introducerea unui nou articol care prevede faptul că anumite entități raportoare au obligația de a notifica ONPCSB (Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor), exclusiv electronic, cu privire la începerea, suspendarea sau încetarea activității.
 • Notificarea către ONPCSB se transmite în termen de 15 zile de la data începerii, suspendării sau încetării acestei activități.
 • Categoriile de entități raportoare cărora le revine această obligație sunt prevăzute la art.5 alin.1 lit. g)-k), și anume:
 • furnizorii de servicii pentru societăţi sau fiducii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. e) şi f) cum ar fi:  auditorii, experţii contabili şi contabilii autorizaţi, evaluatorii autorizaţi, consultanţii fiscali, persoanele care acordă consultanţă financiară, de afaceri sau contabilă, notarii publici, avocaţii, executorii judecătoreşti şi alte persoane care exercită profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistenţă pentru întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor, etc.);
 • furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale şi monede fiduciare;
 • furnizorii de portofele digitale;
 • agenţii şi dezvoltatorii imobiliari, inclusiv atunci când acţionează în calitate de intermediari în închirierea de bunuri imobile, dar numai în ceea ce priveşte tranzacţiile pentru care valoarea chiriei lunare reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
 • alte persoane care, în calitate de profesionişti, comercializează bunuri, numai în măsura în care efectuează tranzacţii în numerar a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură operaţiune sau prin mai multe operaţiuni care au o legătură între ele.
 • persoanele care comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul de opere de artă, inclusiv atunci când această activitate este desfăşurată de galerii de artă şi case de licitaţii, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult;
 • persoanele care depozitează sau comercializează opere de artă sau care acţionează ca intermediari în comerţul cu opere de artă, atunci când această activitate este desfăşurată în zone libere, în cazul în care valoarea tranzacţiei sau a unei serii de tranzacţii legate între ele reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro sau mai mult.
 • Forma și conținutul notificării se stabilesc prin ordin al preşedintelui Oficiului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență (data intrării în vigoare a OUG este 21 Aprilie 2022)
 • După publicarea Ordinului preşedintelui Oficiului, entitățile raportoare care desfășoară activitățile menționate mai sus, transmit notificarea în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestui ordin.
 • Nerespectarea obligației prevăzute mai sus se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Fiind vorba despre o amendă și o lege cu un subiect atât de serios, în cazul în care aveți totuși nelămuriri cu privire la aplicabilitatea ei în cazul companiei dvs., sau pentru orice alte detalii suplimentare, așteptăm să ne contactați.

Echipa Accountess