Autor
Corina Mitrică
HR & Payroll Manager

 

Pentru toate categoriile de salariați, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim pe economie a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei.

  1. Persoanele care au o vechime de cel puțin 1 an în domeniul studiilor și care sunt încadrate pe funcții pentru care sunt prevăzute studii superioare vor beneficia de un salariu de baza minim brut de 2.350 lei. Pentru a beneficia de această valoare minimă a salariului este necesar ca cele două condiții să fie simultan îndeplinite.
  2. În cazul contractelor de muncă cu timp parțial, când nu există o excepţie de la scutirea la recalculare, baza de calcul pentru asigurările sociale obligatorii (CAS şi CASS) este salariul minim brut corespunzător cu vechimea şi nivelul studiilor impuse de activitatea desfășurată.


Salariul minim brut în domeniul construcţiilor
Începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru domeniul construcțiilor,  salariul minim brut pe ţară garantat în plată este de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru, fără a include sporuri și alte adaosuri.

Salariații care lucrează în domeniul construcțiilor – încadrarea se efectuează conform codurilor CAEN prevăzute de lege:

  • Sunt scutiți de la plata impozitului pe venitul din salarii.
  • Beneficiază de reducerea contribuției de asigurări sociale (CAS) cu 3,75%. Cota de CAS aplicabila angajaților din domeniul construcții va fi de 21,25%, faţă de 25% cât este în prezent.
  • Sunt scutiți și de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS).
  • Angajatorul beneficiază de o reducere a contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) de la 2,25% la 0,3375%.

Pentru a beneficia de scutirile prezentate mai sus, angajatorul trebuie să  îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

  • Angajatorii să desfășoare activități în sectorul construcții sau în domeniile de producere a materialelor de construcții (codurile CAEN definite in OUG 114/2018). Printre codurile CAEN se numără şi codul 711 – Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță tehnică.
  • Cifra de afaceri realizată din activitățile menționate anterior să fie în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală, calculată cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea.
  • Veniturile brute lunare din salarii ale angajatului sunt cuprinse între 3.000 lei și 30.000 lei lunar inclusiv, realizate în baza contractului individual de muncă.

 

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!