Întrucât modificările legislative se întâmplă din ce în ce mai rapid, legiuitorul și-a dat probabil seama că există suficiente situații în care acestea nu pot fi implementate cu aceeași viteză de către cei cărora le sunt destinate. Motiv pentru care, cu … bunăvoință, revine și corijază, acolo unde e posibil, termene limită sau alte detalii nerealiste. Un astfel de caz este și cel al sancțiunilor privind nerespectarea obligației de a utiliza Sistemul RO e-Transport pentru declararea transportului rutier în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat, care urmau să fie aplicate începând cu 1 octombrie 2022. Astfel, acestea au fost amânate până la data de 1 Ianuarie 2023, prin Ordonanța de Urgență nr. 132/2022.

Ordonanța aduce și alte modificări importante privind raportarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat introduse prin OUG nr. 41/2022, și anume:

 

 1. Sunt aduse modificări asupra următoarele definiții din OUG nr. 41/2022
 • Transport de bunuri cu risc fiscal ridicat – transportul rutier la nivel național pe drumurile publice al bunurilor stabilite ca fiind din categoria celor cu risc fiscal ridicat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, indiferent de modul de organizare a transportului.
 • Data declarată pentru începerea transportuluidata la care vehiculul de transport încărcat urmează să intre pe teritoriul României printr-un punct rutier de trecere a frontierei sau de la locul de import sau data la care vehiculul de transport încărcat urmează să fie pus în mişcare de pe teritoriul național.
 • Cod UITcodul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri;
 • Identificarea prin cod UIT – deţinerea şi prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.

 

 1. A fost actualizată lista operațiunilor care se încadrează în categoria transporturilor rutiere care fac obiectul monitorizării, lista completă fiind:
 • Achizițiile intracomunitare – de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
 • Livrările intracomunitare – de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
 • Importurile – de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
 • Exporturile – de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;
 • Livrările interne între doi operatori economici diferiți între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • Transportul bunurilor reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
 • Tranzacțiile intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul național și care implică încărcări, descărcări și depozitări;
 • Nou: transportul pe teritoriul naţional al bunurilor returnate, care nu au făcut obiectul recepţiei, între operatori economici diferiţi sau între un operator economic şi o persoană fizică;
 • Nou: transportul pe teritoriul naţional al bunurilor în cadrul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziţia clientului conform art. 270 alin. (12) lit. f) şi art. 2701 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

 

 1. Introducerea unor noi categorii de utilizatori care au obligația declarării în RO e-Transport a datelor legate de transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat, în funcție de tipul operațiunii care poate apărea în practică:
 • Operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
 • Prestatorului de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
 • Beneficiarului din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

Exemplu: În situația în care o companie din România transmite spre prelucrare bunuri aflate în categoria cu risc fiscal către o companie din alt stat membru (Germania), urmând ca după prelucrare aceste bunuri să fie reexpediate către compania din România (din punct de vedere a TVA avem de-a face cu un nontransfer). În acest caz obligația de declarare în RO e-Transport este a societății din România, denumit beneficiar, atăt în cazul expedierii bunurilor spre prelucrare cât și în cazul când acestea sunt primite după prelucrare.

 • Clientului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;
 • Furnizorului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

 

 1. A fost introdusă posibilitatea modificării informațiilor privind datele vehiculului de transport rutier, după cum urmează:
 • Organizatorul transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligaţia să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informaţiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mişcare.

Codul UIT = codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile aferente fiecărei relații comerciale care face obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Organizatorul transportului = operatorul economic care încheie comanda de transport direct cu operatorul de transport rutier sau operatorul economic care preia comanda de la expeditor şi o transmite operatorului de transport rutier, precum şi operatorul economic sau persoana fizică care transportă bunurile în nume propriu.

 

 1. Procedura pentru declararea și actualizarea datelor în situația în care Sistemul RO e-Transport este nefuncțional
 • În situația în care, la punerea în mișcare a mijlocului de transport încărcat cu bunuri cu risc fiscal ridicat sau pe parcursul desfășurării transportului, Sistemul RO e-Transport nu este funcțional, obligația de declarare, respectiv de actualizare se suspendă până la repunerea în funcțiune a sistemului.
 • Obligațiile se îndeplinesc până la sfârșitul următoarei zile lucrătoare repunerii în funcțiune a sistemului, inclusiv pentru transporturile încheiate.
 • Perioadele de nefuncționare a Sistemului RO e-Transport vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și Ministerului Finanțelor.

 

 1. Termenul de valabilitate a codului UIT
 • Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, începând cu data declarată pentru începerea transportului, cu următoarea excepție:
 • în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, precum și în cazul operațiunilor comerciale reprezentând un nontransfer și transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului, termenul de valabilitate a codului UIT este de 15 zile calendaristice.
 • Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.
 • A fost eliminată prevederea potrivit căreia codul UIT trebuie înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport.

Utilizatorii (operatorii economici care au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal) sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

 

 1. Compețențele de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor se vor putea face și de către ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române. Această prevedere intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2023.

 

Vă punem la dispoziție aici și Ordonanța de Urgentă nr. 41/2022 actualizată, precum și Lista bunurilor transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.

Pentru detalii suplimentare, vă invităm să luați legătura cu responsabilul dumneavoastră de cont.

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.