Odată cu revenirea din pandemie, subiectul deplasărilor în interes de servici devine, din nou, de actualitate. Legislația nu a vrut să rămână în urmă și a adus, prin Legea nr. 72/2022, câteva modificări fiscale. Nu ne avântăm să facem afirmații privind implicațiile lor, pozitive sau negative, cert este că trebuie să ne aplecăm asupra schimbărilor importante:

 

 1. Modificarea plafonului privind diurnele acordate pe perioada delegării / detașării în țară și străinătate:
 • A fost introdus un plafon maxim pentru sumele NEIMPOZABILE acordate sub formă de DIURNĂ, corespunzătoare locului de muncă ocupat și raportat la salariul fiecărui angajat delegat sau detașat în țară sau străinătate.
 • Noile modificări fiscale se aplică începând cu veniturile aferente lunii Mai 2022.
 • Prin urmare, PLAFONUL NEIMPOZABIL aferent indemnizaţiei de delegare, indemnizaţiei de detaşare, inclusiv indemnizaţia specifică detaşării transnaţionale, prestaţiile suplimentare primite de salariaţi în baza clauzei de mobilitate, precum şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite de salariaţi potrivit legislaţiei în materie, pe perioada desfăşurării activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate, în interesul serviciului, este stabilit astfel:
 • în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat;
 • în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat.
 • Plafonul maxim aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detaşare/desfăşurare a activităţii în altă localitate, în ţară sau în străinătate.

Ca o concluzie la cele de mai sus, începând cu luna Mai 2022, pentru stabilirea diurnei neimpozabile trebuie să aveți în vedere cele două plafoane:

 • Plafonul de 2,5 x diurna stabilită pentru instituții publice (atât pentru deplasările în țară cât și pentru cele externe).
 • Plafonul legat de salariul de bază lunar brut prevăzut în contractul individual de muncă x 3 : numărul de zile lucrătoare în lună.

Pasul următor fiind compararea celor două plafoane rezultate și acordarea cuantumului de diurnă mai mic pentru fiecare zi de delegare/detașare, astfel cuantumul diurnei acordată va fi neimpozabilă.

!!! Important: aceleași plafoane se aplică și în cazul diurnelor acordate: administratorilor stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, directorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de mandat potrivit legii, precum şi managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege.

!!! Atentie: Administratorii care NU au o remunerație stabilită în contractul de administrare nu vor mai beneficia de diurnă neimpozabilă, pentru deplasările efectuate în țară sau străinătate.

 • Valoarea diurnelor calculate care se încadrează în noile plafoane nu intră în baza de calcul privind: contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) respectiv contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM).

!!! Atenție: Plafonul vechi privind acordarea diurnei în cuantum de 50 lei /zi (20 lei * 2,5 nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice) pentru deplasările în țară rămâne valabil în continuare.

 

 1. Reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub formă de diurnă:
 • Potrivit prezentei legi, reîncadrarea fiscală a sumelor acordate sub forma indemnizaţiei de delegare/detașare, inclusiv a indemnizaţiei specifice detaşării transnaţionale, primite de salariaţi, poate fi realizată de organele fiscale în temeiul art. 11 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, în urma controalelor realizate de organele competente ale Inspecţiei Muncii, prin care se constată situaţiile de delegare, detaşare, detaşare transnaţională în care se pot afla salariaţii, după caz, potrivit legii.
 • Procedura de aplicare a prevederilor se stabileşte prin ordin comun al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al ministrului finanţelor, care se emite în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial.

 

 1. Anularea obligațiilor fiscale generate în urma reîncadrării diurnei de către organul fiscal – pentru perioada fiscală 1 Iulie 2015 – 3 Aprilie 2022
 • Se anulează din oficiu diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări.
 • Diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului stinse se restituie contribuabililor. Restituirea se face la cererea contribuabililor.
 • Această facilitate fiscală se aplică:
 • Companiilor care au trimis salariați în străinătate și ulterior organul fiscal a reclasificat diurnele în venituri salariale pentru care se datorează taxe
 • Transportatorilor rutieri internaționali
 • Prestatorilor de servicii de construcții.

 

Pentru detalii suplimentare, precum și dacă v-ar fi utile câteva exemple privind calculul diurnelor începând cu veniturile aferente lunii Mai 2022, potrivit Legii nr. 72/2022, vă așteptăm să ne contactați. Noi am făcut deja acest exercițiu și, chiar dacă pare complicat, vă putem împărtăși din experiențele noastre.

Echipa Accountess