Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Legea nr. 60/2019, publicată în MO nr. 296/17.04.19, a adus câteva modificări importante în domeniul TVA, printre care şi modificări legate de
definiţia serviciilor furnizate pe cale electronică:

  • a fost precizat faptul că în cazul în care prestatorul unui serviciu şi clientul său comunică prin intermediul poştei electronice, acest lucru nu înseamnă că serviciul furnizat este un serviciu furnizat pe cale electronică.

    Serviciile furnizate pe cale electronică sunt considerate ca fiind serviciile prezentate în Anexa II la Directiva TVA nr. 112/2006:

  • furnizarea şi găzduirea de site-uri de Internet, mentenanţă la distanţă a programelor şi echipamentelor;
  • furnizarea de software şi actualizarea acestora;
  • furnizarea de imagini, texte şi informaţii şi punerea la dispoziţie a unor baze de date;
  • furnizarea de muzică, filme şi jocuri, inclusiv de jocuri de noroc şi pariuri, şi de emisiuni sau de manifestări politice, culturale, artistice, sportive, ştiinţifice şi de divertisment;
  • furnizarea de servicii de învăţământ la distanţă.

Pentru încadrarea corectă a tranzacţiilor trebuie luate în considerare serviciile menţionate mai sus. Pentru alte tipuri de servicii, chiar dacă  între prestator şi client are loc o  comunicare prin intermediul poştei electronice, nu înseamnă că sunt servicii electronice din punctul de vedere al TVA.

O  definire suplimentară a serviciilor enumerate mai sus se poate regăsi la art. 7 din Regulamentul UE nr. 282/2011 privind aplicarea Directivei TVA.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!