Fiecare trimestru fiscal este un moment potrivit pentru a folosi o parte din sumele care sunt datorate statului în scopuri nonprofit. Companiile, iar o dată pe an şi persoanele fizice, au posibilitatea de a alege destinaţia unei părţi din impozitul pe profit/venit generat.
1. Pentru companii, limitele privind deductibiliatea sponsorizărilor sunt:
1.1. Pentru entitățile plătitoare de impozit pe profit: sponsorizările se scad din impozitul pe profit datorat până la nivelul valorii minime dintre următoarele:
– 0.75% din cifra de afaceri
– Sau 20% din impozitul pe profit datorat.
1.2. Pentru entitățile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor: sponsorizările se scad din impozitul pe venit datorat în trimestrul în care s-a înregistrat cheltuiala cu sponsorizarea până la nivelul valorii a:
– 20% din impozitul pe venit micro datorat.
Sumele sponsorizate ce nu sunt scăzute din impozitul pe profit / impozitul pe venit micro se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 7 ani consecutivi. Scăderea sumelor din impozitul datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora la fiecare termen de plată a impozitului pe profit/impozitului pe venit micro.

Vor beneficia de deducerile fiscale meționate mai sus doar companiile ce acordă sponsorizări către entităţi nonprofit/unități de cult înscrise în Registrul entităților nonprofit/unităților de cult, la data încheierii contractului. Prin umare, vă recomandăm verificarea entității nonprofit către care doriți să efectuați sponsorizarea să fie înscrisă în Registrul entităților nonprofit/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

2. Persoanele fizice autorizate sau cele care obţin venituri supuse impozitului pe venit stabilit în sistem real, pot decide destinaţia a 3,5% din impozitul pe venit anual, prin depunerea declaraţiei unice până la termenul stabilit prin lege (pentru anul aceasta termenul este 30 iunie 2020). Ele pot opta să redirecţioneze o parte din impozit către beneficari de burse private sau entităţi nonprofit/unităţi de cult.

3. Persoanele fizice care obţin venituri de natura salarială, din pensii sau din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, precum şi cele care sunt impozitate pe bază de normă de venit pentru diverse activităţi conform legii, pot direcţiona acelaşi procent de 3,5% din impozitul datorat către beneficari de burse private sau entităţi nonprofit/unităţi de cult prin depunerea formularului 230 până la sfârşitul luni iunie 2020.

Formularul poate fi depus direct la autoritatea fiscală cât şi prin mijloace electronice sau prin poştă cu scrisoare recomandată.

www.accountess.ro

Ana Cernescu

Managing partner