Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Din aprilie vom avea noi condiții privind deductibilitatea sponsorizărilor efectuate de către entitățile plătitoare de impozit pe profit precum și de către entitățile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor.

 1. Începând cu data de 1 aprilie 2019 sponsorizările efectuate către entitățile nonprofit/unitățile de cult (ONG-uri) de către companiile plătitoare de impozit pe profit / impozit pe venitul microîntreprinderilor pot fi deduse din impozitul pe profit/impozitul pe venit, în limitele prezentate la pct.4, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.
 1. Și persoanele fizice vor putea redirecționa 3,5% din impozitul datorat pe veniturile obținute din PFA, cedarea folosinței bunurilor, drepturi de proprietate intelectuală, salarii, pensii, etc. către entități nonprofit/unități de cult, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data încheierii contractului, în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (valabil începând cu data de 1 aprilie 2019, şi se va aplica veniturilor aferente anului 2019).
 1. Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de ANAF, va fi public și se afișează pe site-ul ANAF la adresa:  anaf.ro/Informatii publice.

Registrul cuprinde următoarele informaţii:
a) denumirea entităţii/unităţii de cult;
b) codul de identificare fiscală;
c) adresa domiciliului fiscal;
d) data înscrierii în registru;
e) data radierii din registru;
f) informaţii privind înscrierile şi radierile în/din registru.

 1. Limitele privind deductibiliatea sponsorizărilor au rămas aceleași:
  Pentru entitățile plătitoare de impozit pe profit: sponsorizările se scad din impozitul pe profit datorat până la nivelul valorii minime dintre următoarele:
  • 5% din cifra de afaceri
  • 20% din impozitul pe profit datorat

  Pentru entitățile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor: sponsorizările se scad din impozitul pe venit datorat în trimestrul în  care s-a înregistrat cheltuiala cu sponsorizarea,până la nivelul valorii a:
  • 20% din impozitul pe venit micro datorat.

Sumele sponsorizate ce nu sunt scăzute din impozitul pe profit / impozitul pe venit micro se reportează în trimestrele următoare, pe o perioada de 7 ani consecutivi. Scăderea sumelor din impozitul datorat se efectuează în ordinea înregistrării acestora la fiecare termen de plată a impozitului pe profit / impozitului pe venit micro.

În concluzie, începând cu data de 1 aprilie 2019 vor beneficia de deducerile fiscale meționate la pct. 4 numai companiile ce acordă sponsorizări către entităti nonprofit/unități de cult înscrise în Registrul entităților nonprofit/unităților de cult, la data încheierii contractului. Vă recomandăm verificarea entității nonprofit către care doriți să efectuați sponsorizarea – să fie înscrisă în Registrul entităților nonprofit/ unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi începutul unei frumoase prietenii!