Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Odată cu introducerea Formularului 107 – Declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, ANAF a instituit obligaţia contribuabililor care efectuează sponsorizări, mecenat sau acordă burse private să depună o declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Declaraţia 107 se completează şi se depune de către:

 • Entităţile plătitoare de impozit pe profit  care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private.
 • Entităţile plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994,  pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.
 • Entităţile care intră sub incidenţa Legii 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, care plătesc şi impozit pe profit şi care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat sau acordă burse private.

Declaraţia se completează cu ajutorului programului de asistenţă, asigurat de ANAF.

Termenele de depunere a Declaraţiei 107:

 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit – au obligaţia depunerii:
 • Până la 25 martie inclusiv a anului următor, mai exact până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit;
 • Până la 25 februarie inclusiv a anului următor, în cazul contribuabililor prevăzuţi la art. 41 alin. 5 lit. a) si b) din Codul Fiscal (exemplu: ONG-urile, precum şi alte entităţi care obţin venituri din cultura cerealelor, pomicultură, viticultură, etc.);
 • până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor jurdice, care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare;
 • până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice, care în cursul anului fiscal se dizolvă fără lichidare.
 1. Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor – au obligaţia de a depune formularul 107 până la termenele:
 • 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 • 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care se datorează impozit pe venit microîntreprindere;
 • Până la data depunerii situaţiilor financiare, în cazul persoanelor juridice, care în cursul anului fiscal se dizolvă cu lichidare;
 • Până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice, care în cursul anului fiscal se dizolva fără lichidare.

Practic declaraţia 107 se va depune abia în anul 2019. Nedepunerea la termen a declaraţiei se sancţionează cu amendă cuprinsă între 12.000 lei – 14.000 lei pentru contribuabilii mijlocii şi mari, şi cu amendă între 2.000 lei – 3.500 lei pentru ceilalţi contribuabili.

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit
Contribuabilii care efectuează sponsorizări
și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului specific sumelor reportate.

Plătitorii de impozit pe profit care efectuează sponsorizări reduc impozitul pe profit cu procentul de 0,5%  din cifra de afaceri, fără a depăși 20% din impozitul pe profit datorat.
În cazul în care valoarea sponsorizării depășește aceste plafon, sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se  reportează în următorii 7 ani consecutivi.

Contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor
Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări
, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive şi pot fi deduse la fiecare plată de impozit pe venit. Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, precum și, după caz, aferentă anului specific sumelor reportate.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!