Autor
Ana Cernescu 
Tax Manager/accountess.ro  

 

Poate o sucursală deschisă în România de un nerezident să aplice impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau este obligată la plata impozitului pe profit?

Microîntreprinderea este, conform Codului fiscal – art. 47,  persoană juridică română, care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, îndeplinește cumulativ mai multe condiții.
Sucursala este, conform Legii 31/1990 a societăţilor – art. 43, dezmembrământ fără personalitate juridică al societăţilor comerciale.

 

Astfel, spre deosebire de microîntreprindere, sucursala nu este entitate cu personalitate juridică.
Având în vedere definiţiile celor două entităţi, sucursala deschisă în România de către un nerezident nu poate aplica sistemul de impunere privind impozitul pe veniturile microîntreprinderilor (1%, 3%), fiind obligată la plata impozitului pe profit (16%).

 

Sucursală înregistrată eronat ca microîntreprindere
În practică există numeroase situaţii în care sucursala este înregistrată eronat la ANAF, prin completarea declaraţiei 010 Declarație de înregistrare fiscală pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.
Contribuabilul are obligaţia completării Declaraţiei 010 de înregistrare, completată cu ocazia primei înregistrări fiscale.
La capitolul V – Date privind vectorul fiscal, trebuie completat punctul 2 – Impozit pe profit, şi nu punctul 3 – Impozit pe venitul microîntreprinderilor.
Există situaţii în care contribuabilii declară greşit vectorul fiscal, încadrând sucursala la impozit pe venitul microîntreprinderilor. Şi mai interesant este că ANAF nu are un sistem de identificare a acestor erori de completare şi impune sucursala la plata impozitului micro, deşi este eronat.

Este important ca odată ce aţi identificat eroarea, să faceţi modificările necesare de schimbare a vectorului fiscal. Chiar dacă ANAF nu vă notifică în acest sens, cel mai probabil înregistrarea eronată a vectorului fiscal, calculul şi declararea greşită a impozitului vor fi identificate la un control ulterior.
Impozitul pe venitul microîntreprinderilor se calculează prin aplicarea cotelor de 1% sau 3%  (în funcţie de numărul de angajaţi) la veniturile impozabile.
Impozitul pe profit se calculează prin aplicarea cotei de 16% la profitul fiscal.

 

Informaţii esenţiale privind sucursala:

 • Nu are personalitate juridică.
 • Nu beneficiază de scutirea pentru întreprinderi mici – nu beneficiază de plafonul de scutire privind înregistrarea în scopuri de TVA, de 300.000 lei. Sucursală este obligată să se înregistreze în scopuri de TVA imediat ce se înfiinţează. Procedura înregistrării în scopuri de TVA este mai simplă decât în cazul persoanelor juridice, fără a fi necesară parcurgerea tuturor etapelor specifice de obţinere a codului de TVA.
 • Transferul de profit se face pur şi simplu ca transfer între entităţi, adică între sucursală şi societatea-mamă.
 • Este plătitoare de impozit pe profit.
 • Activitatea sucursalei poate fi parțial sau total activitatea societății-mamă, dar nu trebuie să difere. Toate activitățile ce urmează a fi desfășurate în România trebuie să fie conținute în documentul constituțional al societății-mamă. Practic sucursala îşi desfăşoară activitatea în baza CAEN-urilor pentru care societatea-mama este autorizată şi are aceleaşi organe de conducere.
 • Ca regulă generală, sucursala care desfășoară activități pe teritoriul României trebuie să se înregistreze în România în scopuri fiscale (în urma înregistrării la Registrul Comerțului).
 • În scopul respectării impozitului, sucursala este considerată un sediu permanent al societății străine și trebuie:
  – să organizeze și să conducă evidențele contabile și fiscale ale operațiunilor sale în România;
  – să prezinte declarații lunare, trimestriale și anuale în scopuri fiscale;
  – să prezinte rapoarte financiare anuale sau semestriale autorității fiscale;
  – să raporteze societății-mamă în scopul consolidării.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!