Este primăvară și, odată cu ea, vremea achitării taxelor locale. Fericiții proprietari de clădiri, terenuri sau mijloace de transport, atât persoane fizice cât și juridice, sunt înștiințați în acest sens cu ajutorul deciziilor de impunere, termenul nelăsând loc de echivoc. Există însă facilități și bonificații pentru cei grăbiți să plătească, precum și majorări pentru cei care amână. Iată câteva detalii în acest sens:

Termenele scadente de plată

În anul 2022, impozitele datorate pentru activele deținute atât de către persoana fizică cât și de persoana juridică se achită în două tranșe de 50%, până la termenele de 31 martie 2022 și 30 septembrie 2022 inclusiv.

 

Bonificațiile acordate:

Potrivit prevederilor legale pentru plata integrală a impozitelor datorate în anul 2022 se acordă următoarele BONIFICAȚII:

  • Pentru impozitele datorate de persoanele fizice se acordă o bonificație de până la 10% dacă impozitele se achită integral până la data de 31 martie 2022, bonificația fiind stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local din fiecare oraș.
  • Pentru impozitele datorate de persoanele juridice (firme) bonificația de până la 10% este stabilită prin Hotărâre a Consiliului Local al orașului/județului respectiv și aceasta poate fi sau nu acordată.

Înainte de a efectua plata impozitelor recomandăm verificarea acordării bonificației cu primăria la care entitatea este arondată pentru plata impozitelor și taxelor locale.

 

Direcțiile de Impozite și Taxe Locale emit deciziile de impunere pentru anul 2022, acestea se comunică prin poștă, email sau în ghișeul.ro (dacă aveți cont creat pentru plata online a impozitelor și taxelor locale). În cazul în care nu ați primit deciziile de impunere pe nici un canal, menționat mai sus, vă recomandăm să le solicitați.

 

Modalitățile de plată a impozitelor datorate de către persoanele fizice sau juridice, puse la dispoziție de Direcțiile Generale de Impozite și Taxe Locale, sunt următoarele:

Plata cu numerar sau card – direct la casieria Direcției de Impozite și Taxe Locale (DITL) unde contribuabilul este arondat pentru plata taxelor.

Plata prin internet banking – pentru completarea ordinului de plată trebuie avute în vedere următoarele informații:

  • La plătitor: numele companiei/persoanei fizice, după caz;
  • CUI: codul fiscal al companiei/CNP -ul persoanei fizice, după caz;
  • Beneficiarul: DITL unde compania / persoana fizică este arondată (exemplu: DITL sector 1, 2, 3, 4, 5 sau 6; sau DITL Ilfov/Buftea );
  • CUI beneficiar: se va completa codul fiscal al DITL menționat în decizia de impunere primită;
  • Contul: IBAN-ul comunicat pe decizia de impunere;

Plata prin GHISEUL.RO (Sistemul Național Electronic de Plată Online cu card Bancar)

Avantajele utilizării site-ului www.ghiseul.ro sunt:

  • Plata online a impozitelor și taxelor locale folosind cardul bancar;
  • Vizualizarea în timp real a obligațiilor fiscale de plată;
  • Obținerea confirmării pe email a plăților efectuate.

 

Majorări de întârziere în cazul obligațiilor fiscale datorate bugetelor locale

În conformitate cu prevederile Codului de Procedură fiscală, pentru neachitarea obligațiilor fiscale locale la termenul de scadență se datorează majorări de întârziere.

Nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate.

Sperăm că informațiile prezentate vă vor fi utile în demersul de a achita impozitele și taxele locale dar, dacă aveți nelămuriri, suntem aici pentru a vă ajuta. E bine ca ele să fie, totuși, achitate la timp, în accepțiunea faptului că anumite lucruri, precum trecerea timpului și plata impozitelor, sunt inexorabile …

Echipa Accountess

www.accountess.ro