Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Astăzi au intrat în vigoare prevederile Legii 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, respectiv posibilitatea achitării de către contravenient în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator menţionând această posibilitate în procesul-verbal.

De la data intrării în vigoare a legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege şi în acele situaţii în care actul normativ de stabilire a contravenţiilor nu prevedea expres această posibilitate.

Potrivit dispoziţiilor Legii 203/2018, începând de astăzi, conducătorii de autovehicule sancţionaţi cu amendă au la dispoziţie un termen de cel mult 15 zile să achite amenda la jumătate din valoare ei, şi nu 48 de ore cum era prevăzut iniţial.

Capitolele I – IV din lege se aplică, în sistem pilot, amenzilor contravenţionale la regimul circulaţiei pe drumurile publice aplicate conducătorilor de autovehicule. Prevederile legii vor fi extinse  şi către alte categorii de amenzi contravenţionale, pe măsura dezvoltării sistemului informatic.

Legea 203/2018 reglementează măsuri pentru facilitarea achitării amenzilor contravenţionale prin constituirea unui cont unic de plată şi simplificarea procedurilor de urmărire a încasării amenzilor. În acest sens:
a) se constituie un cont unic deschis la Trezoreria Statului, destinat încasării amenzilor contravenţionale;
b) se reglementează obligaţia utilizării unei serii de evidenţă unică a proceselor-verbale de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, denumit proces-verbal de contravenţie;
c) se instituie titlul de creanţă electronic cuprinzând datele din procesul-verbal de contravenţie, stabilite de legea 203/2018;
d) se constituie sistemul informatic de gestionare a creanţelor electronice.

Normele de aplicare a Legii 203/2018 se aprobă prin hotărâre a Guvernului, până la 31 decembrie 2018.
Legea a intrat în vigoare astăzi, 24 august, cu excepţia art. 1-17 care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2019.

La data intrării în vigoare a legii – 24 august 2018, dispoziţiile din actele normative în vigoare care stabilesc achitarea a jumătate din minimul amenzii contravenţionale, într-un termen mai mic decât cel prevăzut la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 (15 zile) privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!