Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Conform unei propuneri legislative înregistrate la Senat pentru dezbatere, toate firmele vor fi obligate să aloce sume pentru sponsorizări.
Astfel, potrivit iniţiativei legislative, firmele plătitoare de impozit pe profit dar şi microîntreprinderile vor fi obligate să efectueze cheltuieli de sponsorizare, iar un procent din valoarea sponsorizărilor trebuie să fie redirecţionat către sport.

În acelaşi timp, proiectul de lege propune majorarea procentului deducerii fiscale la 30%, spre deosebire de 20% cât este în prezent.

Conform iniţiativei legislative, firmele plătitoare de impozit pe profit scad sumele aferente sponsorizării din impozitul pe profit datorat la nivelul valorii reprezentând 30% din impozitul pe profit datorat. Microîntreprinderile vor scădea sumele aferente dintr-un procent de până la 30% din impozitul pe venit.

Potrivit Expunerii de motive la iniţiativa legislativă, modificarea se impune în contextul actual economic, în care ”companiile multinaţionale  şi comerciale (indiferent de forma de organizare) tind să declare un profit cât mai mic sau chiar spre zero.”

Iniţiatorii consideră că sistemul legistiv actual nu stimulează sponsorizarea iar “sponsorizarea într-un procent din impozitul pe profit coroborat cu o limită procentuală din cifra de afaceri (0,5%) este nefuncţională şi neatractivă.”
Se impune obligativitatea sponsorizării şi pentru microîntreprinderi, deoarece iniţiatorii susţin că microîntreprinderile reprezintă aproximativ 60% din societăţile comerciale active din România, un procent substanţial care poate stimula sponsorizarea şi în mod deosebit dezvoltarea sportului.

Prevederile legale actuale privind sponsorizarea

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!