Autor
Ana Cernescu 
Tax Manager/accountess.ro  

 

Organizaţiile nonprofit, înfiinţate în baza OUG nr. 26/2000, înregistrează venituri din:
• cotizaţiile membrilor,
• dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale,
• sponsorizări, donaţii, dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de acestea,
• activităţi economice directe, etc.

Organizaţile nonprofit desfăşoară, pe lângă activităţile fără scop patrimonial, şi activităţi economice, pentru care se calculează şi plăteşte impozit pe profit conform Codului fiscal, art.15.
Organizaţiile nonprofit datorează impozit numai pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decât cele scutite şi nu calculează impozit pe profit pentru veniturile din activităţi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro, într-un an fiscal, dar care nu reprezintă mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit.

De asemenea ONG-urile completează şi formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit anual” în care înscriu cheltuielile efectuate cu sponsorizarea.
Valoarea sponsorizării, cea care se poate scădea din impozitul pe profit, trebuie să se încadreze în limitele:
– 0,5% din cifra de afaceri;
– nu mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

În cazul în care suma privind sponsorizarea nu se încadrează în limitele de mai sus, aceasta poate fi scăzută timp de 7 ani consecutivi, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.
După trecerea celor 7 ani consecutivi sumele nu mai pot fi deduse.

Aşadar, un ONG poate sponsoriza alt ONG iar organizaţia nonprofit care sponsorizează îşi poate deduce cheltuielile cu sponsorizarea doar dacă din activitatea economică rezultă impozit pe profit.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!