Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Începând cu 1 aprilie 2019, ONG-urile vor avea (iarăşi) acces mai uşor la sponsorizări.

Începând cu 1 aprilie 2019 firmele vor beneficia de un tratament fiscal mai bun pentru acordarea de sponsorizări iar ONG-urile redevin “sponsorizabile”.

Legea nr. 30/2019  de aprobare a Ordonanţei nr. 25/2018 cu modificări, stabileşte un nou sistem de sponsorizare, aplicabil din 1 aprilie 2019. Elimină condiţia serviciului social licenţiat şi introduce Registrul entităţilor/unităţilor de cult, gestionat de ANAF.

Prevederile actuale (valabile până la 1 aprilie 2019)
Sursele de finanţare ale unui ONG sunt cotizațiile, sponsorizările, donațiile şi veniturile economice.
ONG-urile pot fi sponsorizate de orice entitate, însă există deosebiri între un sponsor plătitor de impozit pe profit şi un sponsor plătitori de impozit pe venit (microîntreprindere).

Conform prevederilor în vigoare:
• Un plătitor de impozit pe profit beneficiază de facilităţi fiscale atunci când sponsorizează un ONG, indiferent dacă ONG-ul funizează sau nu servicii sociale sau dacă are un serviciu licenţiat.

• O microîntreprindere (plătitor de impozit pe venit) beneficiază de facilităţi fiscale, doar dacă sponsorizează un ONG care furnizează servicii sociale şi care are cel puţin un serviciu social licenţiat.

Sunt puţine ONG-uri care au servicii sociale licenţiate iar procedura  de acreditare a furnizorilor de servicii sociale este destul de complexă si greoaie  – acreditarea se face de către Ministerul Muncii. Asta înseamnă că toate celelalte ONG-uri, neacreditate social nu (mai) au acces la sponsorizări, devenind “nesponsorizabile” încă din 1 aprilie 2018.

De asemenea, numărul entităţilor plătitoare de impozit pe profit, care ar putea sponsoriza un ONG indiferent dacă este sau nu licenţiat, este mult mai mic comparativ cu numărul microîntreprinderilor (aproximativ 80% din firmele înregistrate în România sunt microîntreprinderi). Asta înseamnă că ONG-urile primesc tot mai puţini bani din sponsorizări iar activitatea lor este pusă în pericol.

Ce se schimbă începând din 1 aprilie 2019
Legea nr. 30/2018 elimină condiţia serviciului social licenţiat şi introduce Registrul entităţilor/unităţilor de cult, gestionat de ANAF.

Începând cu 1 aprilie 2019 se acordă deduceri fiscale doar pentru sponsorizările acordate entităţilor care sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult.
Acest lucru se aplică atât în cazul plătitorilor de impozit pe profit cât şi al microîntreprinderilor.

Potrivit legii, se pot înscrie în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă
deduceri fiscale, entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative;
c) nu are obliigaţii fiscale restante la bugetul general consolidat mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situaţiile financiare anuale;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Registrul se organizează de A.N.A.F., este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F.
Până la data de 20 martie 2019 se va aproba Ordinul ANAF privind Registrul entități nonprofit/ unități de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (în termen de 60 de zile de la publicarea în MO a legii 30/2019).

Pentru ca un ONG să devină sponsorizabil, criteriile de înregistrare în Registrul ANAF sunt mai realiste şi realizabile, spre deosebire de procedura de acreditare ca furnizor de servicii sociale.
– Astfel, dacă aveţi un ONG şi constataţi că îndepliniţi toate condiţiile de înregistrare în Registru, faceţi acest lucru şi anunţaţi-i pe partenerii care vă susţin activitatea că pot să vă sponsorizeze şi să şi beneficieze de deduceri fiscale, începând cu 1 aprilie 2019 (trimestrul 2).
– Dacă vreţi să sponsorizaţi un ONG şi doriţi să beneficiaţi de deduceri fiscale, asiguraţi-vă că ONG-ul este înscris în Registru.

Despre sistemul de sponsorizare şi cum au fost/sunt afectate ONG-urile am scris şi aici

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!