Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Părinţii/reprezentanţii legali ai copilului au dreptul la 1 zi sau 2 zile libere neplătite, pentru a verifica anual starea de sănătate a copilului/copiilor.

Ziua liberă se acordă, în baza Legii 91/2014, la cererea unuia dintre părinți, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificată ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care rezultă controlul medical efectuat.

Sunt consideraţi copii minori aflaţi în îngrijirea şi întreţinerea părinţilor sau a reprezentanţilor legali cei cu vârste cuprinse între 0 -18 ani.
Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acordă tot o zi lucrătoare liberă pe an, pentru îngrijirea sănătăţii copiilor, ca şi în cazul unui singur copil.
Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai mulţi copii se acordă două zile lucrătoare libere pe an, consecutive sau separate, după cum decide angajatorul.

Cererea părintelui se depune cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de vizita la medic și va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere, potrivit căreia în ultimul an celălalt părinte nu a solicitat zi liberă și nici nu va solicita.
În cazul în care se constată că ambii părinți au solicitat liber, contrar legii, va fi anulată posibilitatea de a mai beneficia vreodată de prevederile legii.

Angajatorii au obligația legală de a acorda ziua liberă pentru îngrijirea sănătății copilului. În cazul mai multor cereri simultane din partea angajaților pentru îngrijirea sănătății copiilor, care depășesc 5% din totalul numărului de angajați, angajatorul va programa, prin rotație, zilele libere, astfel încât să nu-i fie afectată activitatea.

Nerespectarea de către angajatori a prevederilor legale se sancționează cu amendă cuprinsă între 500 -1.500 lei.
Prevederile se aplică tuturor angajaților, din mediul public sau privat.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!