ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 147 din 28 august 2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie ante-preșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

După începerea anului școlar, în contextul efectuării cursurilor atât în sala de curs cu prezența elevului, cât și la distanță, fără ca elevii să fie prezenți în clasă, sau alte metode ce presupun limitarea prezenței efective a elevilor în unitățile de învățământ, se acordă zile libere părinților ce au copii înregistrați în sistemul de învățământ, în situația în care este limitat accesul în școală din motive epidemice.

➢ Pentru fiecare zi liberă, părintele are dreptul la o indemnizație în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, fără a depăși 75% din salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale, ce ar corespunde unei zile lucrătoare.

➢ Indemnizația în valoare brută este supusă impozitului pe venit și asigurărilor sociale obligatorii. De asemenea, se datorează plata contribuției asiguratorie pentru muncă.

➢ Unitățile de învățământ ce iau decizia de a limita/suspenda cursurile au obligația ca în termen de 10 zile de la această decizie să transmită către Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, listele nominale cu copiii aflați în sfera limitării sau suspendării cursurilor.

➢ În funcție de situația fiecărui copil, transmiterea listelor se va face de inspectoratele școlare, de primării sau de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului.

CUI SE ADRESEAZĂ:

➢ părinților cu copii în vârstă de până la 12 ani, sau cu copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în sistemul de învățământ.

PROCEDURA PENTRU ANGAJATOR:

➢ efectuarea plății indemnizației către salariat, inclusiv plata impozitelor și contribuțiilor datorate aferente lunii pentru care se solicită;

➢ depunerea, în termen de cel mult 30 de zile de la efectuarea plății impozitului și contribuțiilor, a cererii de încasare a indemnizației și documentele justificative către Agențiile pentru ocuparea forței de muncă;

➢ decontarea sumei indemnizației către angajatori se face în termen de 15 zile de la depunerea documentelor.

PROCEDURA PĂRINTE ÎN DREPT:

➢ depunerea la angajator a unei cereri însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, alături de certificatul de naștere al copilului.

➢ Din declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte trebuie să rezulte că nu a solicitat indemnizația de zile libere prevăzute de prezenta ordonanță și că nu se află în una din următoarele situații:

– Nu este în concediu pentru creșterea copiilor;

– Nu este asistentul personal al copiilor;

– Nu se află în concediu de odihnă/concediu fără plată;

– Nu are raportul de muncă suspendat pe baza procedurii privind șomajul tehnic;

– Realizează venituri din salarii, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură impozitate în sistem real.

➢ Procedura nu este aplicabilă pentru angajații din sistemul național și apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și cei din sistemul sanitar public. Fac excepție părinții din aceste sectoare de activitate unde există familii monoparentale.

➢ În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitate în domeniile enumerate, aceștia au dreptul la o majorare a veniturilor salariale cu 75% din salariul de bază, fără a depăși 75% din salariul mediu brut utilizat la elaborarea bugetului asigurărilor sociale, corespunzător numărului de zile libere la care ar fi avut dreptul.

Autor Angela Stoica – HR Generalist

www.accountess.ro