(+4) 021-310.00.95 contact@accountess.ro

În contextul epidemiei de coronavirus, prin Legea 19 din 14 martie 2020 , părinţilor le-a fost oferit dreptul de a beneficia de zile libere  plătite pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ unde aceştia sunt înscrişi, ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile sau a altor situaţii extreme decretate astfel de către autorităţile competente cu atribuţii în domeniu.

Zilele libere se acordă pe toată perioada în care autorităţile competente decid închiderea respectivelor unităţi de învăţământ, cu excepția perioadelor de vacanța şcolară.

Beneficiarii acestui concediu plătit sunt părinţii care îndeplinesc următoarele criterii:

 1. Sunt angajaţi din mediul public şi privat
 1. Au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ;
 2. Locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.
 3. Angajaţii din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile sanitare și de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă comerţ alimentar, producţie şi distribuţie de medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie de carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice pot beneficia de aceste zile libere doar cu acordul angajatorului.

Angajatorii din domeniile menţionate anterior acorda zile liberă în condiţiile legii numai după ce au epuizat opţiunile prevăzute în reglementările legale în vigoare pentru continuarea activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi şi telemunca.

În calitate de salariat, părintele trebuie să facă următoarele demersuri fata de angajatorul sau pentru a putea beneficia de aceste zile libere plătite:

 1. Depunerea cererii de efectuare a concediului pentru supravegherea copiilor
 1. Depunerea declaraţiei pe proprie răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nu beneficiază de concediu de odihnă, concediu fără plată, concediu pentru creştere şi îngrijire copil, concediu pentru îngrijire copil cu dizabilitate până la 7 ani. De asemenea celălalt părinte va menționa dacă nu realizează venituri.
 2. Copia certificatului de naştere al copilului

Pe perioada efectuării concediului pentru supravegherea copiilor, părintele va beneficia de o indemnizaţie în cuantum de 75% din salariul corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Valoarea brută maximă a indemnizaţiei va fi de 4072 lei/ lună, valoarea netă 2382 lei/ lună.

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației, angajatorul va depune la AJOFM (Agențiile județene de ocupare a forței de muncă):

 1. Cerere (datele angajatorului inclusiv adresa și e-mail, cont bancar, numele reprezentantului legal, suma totală solicitată, numărul angajaților pentru care se solicitaă rambursarea sumei)
 2. Lista angajaților care au beneficiat de zile libere și valoarea indemnizației
 3. Copiile statelor de plată din care să reiasă valoarea indemnizației
 4. Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că persoanele menționate în listă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege
 5. Dovada plății contribuțiilor și impozitelor aferente lunii pentru care se solicită decontarea sumelor pentru plata indemnizației

Cererile însoțite de documente justificative se transmit către AJOFM prin e-mail (adresa comunicată de AJOFM) sau prin orice alt mijloc de comunicare în 30 zile de la data efectuării plății contribuțiilor sociale și a impozitelor aferente indemnizației.

Decontarea se va realiza în termen de 60 zile de la data solicitării.

AJOFM are termen ca în 24 ore de la data primirii cererii să comunice angajatorului numărul de înregistrare al solicitării.

Angajatorii pot cere spre decontare numai indemnizaţia netă încasata efectiv de către părinte. Impozitele şi contribuţiile vor fi suportate de către angajator.

Angajaţii sistemului naţional de apărare, angajaţilor din penitenciare, personalului din unităţile sanitare publice şi altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, după caz beneficiază de o indemnizaţie de 75% din salariul de baza lunar brut, dar nu mai mult de 75% din valoarea câştigului salarial mediu brut, în cazul în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile prevăzute în Legea 19/2020.

www.accountess.ro

Ana – Corina Mitrică

Managing Partner