Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Angajații au dreptul legal la formare profesională.

Formarea profesională urmărește atingerea unor obiective precum adaptarea la cerințele postului, actualizarea cunoștințelor dar și perfecționarea pregătirii profesionale, obținerea unei calificări profesionale, dezvoltarea ariei profesionale, cât și prevenirea riscului șomajului.

Angajatorii au obligaţia de a asigura, pe propria cheltuială, participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

  • cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;
  • cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.

Participarea la formarea profesională poate avea loc la iniţiativa angajatorului sau la iniţiativa salariatului.
1. În cazul în care participarea la cursurile sau stagiile de formare profesională este iniţiată de angajator, toate cheltuielile ocazionate de această participare sunt suportate de angajator.
În această situație angajatul beneficiază de toate drepturile salariale pe care le are, concediul de formare profesională constituie vechime în muncă, durata concediului de odihnă nu este afectată.
Angajatul are însă și obligații:
Acesta nu poate demisiona, pentru o perioadă de timp determinată, altfel va trebui să despăgubească angajatorul cu sumele cheltuite pentru formarea sa profesională.
Perioada de timp în care angajatul este obligat să presteze muncă în favoarea angajatorului care a suportat cheltuielile ocazionate de formarea profesională, ca atare perioada în care nu poate demisiona, precum şi orice alte aspecte în legătură cu obligaţiile angajatului ulterioare formării profesionale, se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă.

În cazul în care salariatul este concediat, din motive disciplinare, pe parcursul perioadei de timp stabilite prin act adițional, acesta este obligat să suporte cheltuielile cu formarea sa profesională.
Are aceeași obligație și salariatul arestat preventiv pentru mai mult de 60 de zile, salariatul condamnat pentru o infracțiune relaționată cu munca sa, sau când instanța anulează dreptul de exercitare a profesiei.

2. Potrivit Codului muncii, în cazul în care participarea la o formă de pregătire profesională este inițiată de salariat, angajatorul va analiza cererea salariatului, având la dispoziție 15 zile pentru a lua o decizie, și anume dacă acceptă sau nu cererea și dacă suportă în totalitate sau parțial costurile de participare.
Angajatorului îi este permis să refuze cererea salariatului privind permisiune de efectuare a unei forme de pregătire profesională numai dacă absența salariatului ar afecta considerabil desfășurarea activității la locul de muncă.

Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.
În același timp, în cazul în care angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională în condiţiile prevăzute de lege, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională, plătit de angajator, de până la 10 zile lucrătoare sau de până la 80 de ore. A nu se confunda plata cheltuielilor de formare profesională cu plata concediului pe parcursul căruia salariatul participă la formare profesională.

Deși Codul muncii nu prevede o sancțiune referitoare la nerespectarea de către angajator a obligației de a asigura participarea la formarea profesională, sancțiunea ar putea fi impusă de către inspectorii de muncă. În situația în care se descoperă abateri legislative, inspectorii pot impune angajatorului luarea măsurilor ce se impun pentru remedierea nonconformității legislative. Sancțiunile pentru nerespectarea măsurilor dispuse constituie amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 lei.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!