Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Diurna pentru deplasarea în ţară a fost majorată astfel:

  • La 20 de lei, de la 17 lei, în cazul angajaţilor la stat
  • La 50 lei, de la 42,5 lei, în cazul angajaţilor din privat
  • Decontarea cazării nu se va mai face în funcţie de clasificare (stele sau flori) ci prin acordarea unei alocaţii de cazare de 230 lei/zi

Potrivit Hotărârii nr. 714/2018 publicată  recent în Monitorul Oficial, începând cu 1 ianuarie 2019, creşte valoarea minimă a diurnei, de la 17 lei la 20 lei.
Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă cuprinsă între 5 şi 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă beneficiază de o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.

Totodată, Hotărârea aduce şi alte schimbări cu privire la drepturile de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice pe durata delegării sau detasării. Se va elimina modalitatea de decontarea a cheltuielii cu cazarea în funcţie de clasificarea unităţii de cazare (stele sau flori) şi se va acorda o alocaţie de cazare.
Persoana delegată într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru beneficiază de o alocaţie zilnică de delegare compusă din:
a) o indemnizaţie de delegare, în cuantum de 20 lei/zi, indiferent de funcţia pe care o îndeplineşte şi de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea.
b) o alocaţie de cazare, în cuantum 230 lei/zi, în limita căreia trebuie să îşi acopere cheltuielile de cazare.

În prezent, personalul autorităţilor sau instituţiilor publice delegat sau detaşat în interes de serviciu într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 5 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă primeşte o indemnizaţie zilnică de 17 lei.
Astfel, diurna netaxabilă pentru deplasări în ţară este de: 17 lei x 2,5 = 42,5 lei/zi, pentru angajaţii din mediul privat.
Indemnizaţiile primite de salariaţi pe perioada delegării/detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, nu sunt impozabile în următoarele limite:
1) în ţară: 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice, respectiv:
2,5 x 17 lei,  în prezent
2,5 x 20 lei, începând cu 1 ianuarie  2019

2) în străinătate: 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă prin hotărâre a Guvernului pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor sarcini de serviciu cu caracter temporar.

Potrivit actului normativ în vigoare – H.G. nr. 1860/2006, cheltuielile cu cazarea se decontează astfel:
Persoana trimisă în delegare într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi are locul permanent de muncă şi în care nu se poate înapoia la sfârşitul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare efectuate, pe baza documentelor justificative, în cazul cazării în structurile de primire turistice, pentru o cameră cu pat individual sau, în cazul în care unitatea nu dispune de o astfel de cameră, pentru o cameră cu două paturi, a căror clasificare este de maximum 3 stele sau flori. În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput.

Hotărârea nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, abrogă H.G. nr. 1860/2006 iar prevederile sale vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!