Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Mesele acordate partenerilor de afaceri trebuie justificate.
Cheltuielile cu mesele la restaurant, acordate partenerilor de afaceri, sau cadouri, sunt considerate cheltuieli de protocol, deductibile ȋn limita unei cote de 2%.

Un eventual control poate solicita documente justificative, prin care să se demonstreze faptul că mesele de protocol sunt acordate unor parteneri de afaceri, ȋn scopul dezvoltării afacerii și nu sunt utilizate ȋn interes personal. Cheltuielile de protocol, prin oferirea unei mese la restaurant, nu sunt deductibile (la calculul impozitului pe profit) în situaţia în care nu poate fi justificată necesitatea efectuării lor în scopul desfăşurării activităţii.

Cheltuielile pot fi justificate prin întocmirea unui referat în care să se menţioneze necesitatea protocolului, respectiv scopul acţiunii.
Se recomandă totodată existenţa  unor documente justificative precum:
• contracte, procese verbale ȋncheiate cu clienții
• note de negociere
• oferte sau invitații transmise

Aceste documente ar putea fi acoperitoare în ce priveşte  justificarea necesităţii efectuării cheltuielilor de protocol – acordarea de servicii gratuite prin oferirea unei mese la restaurant, fiind efectuate fie în scopul menţinerii relaţiei comerciale actuale, dezvoltării ei, ori stabilirii unei noi relaţii comerciale, extinderii afacerii, sau negocierii unor noi termeni contractuali, etc.
Mesele cu partenerii de afaceri pentru care nu se justifică acordarea acestora ȋn scopul desfăşurării activităţii economice, sunt considerate a fi efectuate ȋn interes personal, cheltuiala cu acordarea lor fiind astfel nedeductibilă.

Se încadrează în limita de deductibilitate de 2% şi acordarea de bunuri cadou cu o valoare mai mică sau egală cu 100 lei, exclusiv TVA.
Pentru cadourile oferite, care depăşesc individual 100 lei, exclusiv TVA, compania care le oferă colectează TVA la valoarea ce depăşeşte plafonul de 100 lei.TVA devenită nedeductibilă, colectată peste cei 100 lei, va fi introdusă în calculul cheltuielilor de protocol, în vederea stabilirii deductibilităţii de 2%.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii! ????