Autor
Lina Suditu
accountess.ro

Legea nr. 60/2019, publicată în MO nr. 296/17.04.19 a adus câteva modificări importante în domeniul TVA, printre care:

A fost introdus un nou articol la capitolul TVA, şi anume art. 2741: “Dispoziţii comune livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii” prin care este reglementat regimul TVA al cupoanelor valorice (fostele vouchere).

 • Cuponul valoric înseamnă un instrument ce se acordă drept contrapartidă pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii şi care presupune indicarea bunurilor sau a serviciilor ce urmează a fi livrate sau prestate sau a identităţilor potenţialilor furnizori/prestatori ai acestora, fie pe instrumentul în sine, fie în cadrul documentaţiei aferente, inclusiv în cadrul termenilor şi condiţiilor de utilizare a instrumentului.
 • Cupoanele valorice pot fi:
 • Cu utilizare unicăeste acel cupon valoric în cazul căruia locul livrării bunurilor sau al prestării serviciilor la care se referă cuponul valoric şi TVA datorată pentru acele bunuri sau servicii este cunoscut în momentul emiterii cuponului valoric.
  Tratamentul TVA:
  Fiecare transfer al unui cupon valoric cu utilizare unică, efectuat de o persoană impozabilă ce acţionează în nume propriu se consideră o livrare de bunuri sau o prestare a serviciilor şi se colectează TVA pentru fiecare tip de bun/serviciu prin aplicarea cotei de TVA corespunzătoare, la momentul transferului cuponului valoric.
  Predarea efectivă a bunurilor/prestarea serviciilor în schimbul cuponului nu se consideră a fi o tranzacţie independentă, situaţie în care nu se colectează TVA, decât doar pentru partea neacoperită de cuponul valoric.
 • Cu utilizare multiplă înseamnă alt tip de cupon decât cuponul valoric cu utilizare unică. Pentru cupoanele valorice cu utilizare multiplă nu sunt cunoscute locul livrării bunurilor şi/sau al serviciilor prestate şi nici valoarea TVA datorată.
  Tratamentul TVA:
  Predarea efectivă a bunurilor/prestărilor de servicii în schimbul unui cupon valoric cu utlizare multiplă intră în sfera TVA, se colectează TVA potrivit art. 268, în timp ce fiecare transfer anterior al respectivului cupon valoric cu utilizări multiple nu intră în sfera TVA. Practic se colectează TVA la momentul livrării efective a bunurilor sau prestarii efective a serviciilor. Valoarea înscrisă pe cuponul valoric cu utilizare multiplă este valoarea brută ce include şi TVA.
  În cazul în care cuponul valoric cu utilizări multiple este transferat de o persoană impozabilă, alta decât persoana impozabilă care efectuează operaţiunea în sfera TVA, orice prestare de serviciu care poate fi identificată, cum ar fi serviciile de distribuţie sau de promovare, intră în sfera TVA.

Începând cu data de 20 aprilie 2019 (data intrării în vigoare a prezentei legi) se aplică noile reguli pentru cupoanele valorice emise după această dată.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!