Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Începând cu 1 februarie 2019, procedura de înregistrare în scopuri de TVA se simplifică, astfel că firmele  şi PFA – urile care vor să devină plătitoare de TVA, pot obţine codul de TVA chiar în ziua solicitării, fără a mai fi necesară adierea în acest sens.

Ordinul 167/2019 simplifică procedura de înregistrare în scopuri de TVA  – începând din 1 februarie 2019, persoanele impozabile pot obţine codul de TVA în ziua în care depun solicitarea de înregistrare, fără a mai parcurge procedura de audiere. Noua procedură presupune transmiterea exclusiv electronică a unei declaraţii pe propria răspundere, împreună cu depunerea declaraţiei de menţiuni – formularul 010.

Procedura, de la 1 februarie 2019:
1. Declaraţia pe propria răspundere
Se transmite electronic, cu ajutorul unei PDF inteligent.
Declarația pe proprie răspundere cu semnăturile olografe (de mână) ale administratorilor și asociaților persoanei impozabile se scanează, se arhivează într-un fișier ZIP și se atașează la fișierul PDF.
Declarația se completează cu ajutorul programului de asistență disponibil pe site-ul ANAF și se depune prin transmiterea fişierului PDF, semnat cu certificat digital calificat, prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

2. Completarea şi depunerea declaraţiei de menţiuni – formularul 010
    Dovada transmiterii declaraţiei
Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, pot depune la organul fiscal competent, împreună cu declarația de mențiuni – formular 010, dovada transmiterii declarației pe proprie răspundere

3. Decizia de înregistrare a codului de TVA
Odată depuse (corect) la ANAF documentele de mai sus, decizia de înregistrare în scopuri de TVA se emite în ziua depunerii solicitării.

4. Verificarea de către ANAF a datelor înscrise în declaraţia pe propria răspundere
În 15 zile de la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA în condiţiile prevăzute de lege, compartimentul de evaluare verifică datele înscrise în declaraţia pe proprie răspundere, semnată de  asociaţi.

În cazul în care, în urmă verificărilor, se constată că informaţiile înscrise în declaraţia pe propria răspundere nu corespund cu datele  din evidenţa organului fiscal, compartimentul de evaluare transmite către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală o adresă în care sunt prezentate aspectele rezultate, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun.

Procedura de înregistrare în scopuri de TVA în ziua solicitării nu se aplică în cazurile:
• la depăşirea plafonului de scutire TVA (300.000 lei)
• cod TVA anulat, in situaţii de:
a) inactivitate
b) nedepunere declaraţiilor de TVA
c) depunerea declaraţiilor de TVA cu suma 0 (nu au existat tranzacţii)

Pentru persoanele impozabile care au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 316 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  pentru care procedura de evaluare a riscului fiscal nu a fost finalizată până la data intrării în vigoare a Ordinului 167/2019, este aplicabilă procedura în vigoare la data depunerii solicitării de înregistrare în scopuri de TVA.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!