În materialul de astăzi vă propunem să discutăm despre Declarația unică anul 2023 – Ordinul 2.541/2022.

Concret, prin acest formular se declară toate veniturile obținute de persoanele cu domiciliul în România. Declarația se depune pentru toate veniturile care se obțin, indiferent unde se impozitează ele, în România sau în străinătate.

Așa cum bine știm, prin Ordinul ANAF nr. 2.541/2022 a fost aprobat noul formular al Declarației Unice valabil pentru anul 2023, formularul 212_ Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Formular poate fi descărcat de pe site-ul ANAF – LINK catre formularul de descarcare a Declaratiei Unice 2023

Scopul depunerii Declarației unice 212

Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice va fi utilizată pentru:

 • declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022
 • declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

 

Termenul de depunere a declarației unice:

A. Până la data de 25 Mai 2023 inclusiv, de către persoanele fizice care au obligația:

– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/și din străinătate în anul 2022 respectiv a contribuțiilor sociale datorate în anul fiscal 2022;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2023;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale pentru anul 2023.

B. În termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal și a celor care obțin
venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice.

Mare atenție și la faptul că Declarația Unică se depune și pentru veniturile obținute de PF care provin din: DIVIDENDE, CHIRII, CÂȘTIGURI LA BURSĂ, CRIPTOMONEDA, VENITURI DIN STRĂINĂTATE, etc. nu doar de către PFA-uri.

Modul de depunere a Declarației Unice:

Depunerea Declarației Unice se realizează prin mijloace electronice de transmitere, și anume:

 1. prin intermediul serviciului „Spatiul privat virtual” (SPV)
 2. pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnatură electronică calificată
 3. format hârtie direct la organul fiscal

 

Completarea Declarației Unice în 2023:

 1. Se completează pe surse și categorii de venit
 2. Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligația depunerii declarației unice vor completa câte o secțiune pentru fiecare categorie și sursă de venit, atât pentru veniturile realizate în anul 2022, cât și pentru veniturile estimate pentru anul 2023 (respectiv secțiunile referitoare la datele privind impozitul pe veniturile realizate, pe surse și categorii de venit din România sau din străinătate și/sau datele privind impozitul pe veniturile estimate, pe surse și categorii de venit).

 

Ce noutăți aduce Ordinul 2.541/2022 pentru Declarația Unică 2023

Noutățile aduse prin Ordinul 2.541/2022 luând în considerare impactul prevederilor din OG 16/2022 aprobată și modificată prin legea 370/2022 sunt:

A. Eliminarea cotei forfetare de cheltuieli de 40% în ceea ce privește veniturile din chirii, crescând astfel baza de impozitare a acestor venituri în anul 2023.

B. Modificarea bazei anuale de calcul al CAS, pentru anul 2023, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală.

Baza anuală de calcul a CAS o reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât:

– nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 salalarii minime burte inclusiv și 24 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

– nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară în cazul veniturilor realizate cel puțin egale sau mai mari cu 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

C. modificarea bazei anuale de calcul al CASS, pentru anul 2023, în cazul persoanelor care realizează venituri din PFA, DDA, chirii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, venituri din investiţii (dividende , bursa, criptomoneda, venituri din strainatate), venituri din alte surse, etc. ((venituri definite la art. 155 alin. 1 lit. b)- h))) a căror valoare cumulată este cel puţin egală cu 6 salarii minime brute pe ţară.

Baza anuală de calcul a CASS va fi:

  • nivelul a 6 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 6 inclusiv şi 12 salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.
  • nivelul de 12 salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cuprinse între 12 inclusiv şi 24 de salarii minime brute pe ţară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.
  • nivelul de 24 de salarii minime brute pe ţară, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale sau mai mari cu 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la termenul de depunere a declarației.

 

Descarcă Situația Plafoanelor CAS și CASS pentru anul 2023

 

D. Formularul actualizat prin Ordinul 2.541/2022 cuprinde față de formularul anterior în principal următoarele modificări:

 1. introducerea la Capitolul I, secțiunea 2 din formular a unei subsecțiuni noi, subsecțiunea 3, care se completează de persoanele fizice care obţin din străinătate venituri din pensii pentru care se datorează CASS;
 2. introducerea la Capitolul I a unei secțiuni distincte pentru stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de O.U.G. nr. 2/2022;
 3. introducerea la Capitolul II, secțiunea 1, subsecțiunea 1, lit.B, la rd.3 a indicatorului “Venit anual impozabil” care se completează de contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor;
 4. introducerea la Capitolul II, secțiunea 2 din formular la subsecțiunea 1 și la subsecțiunea 2 a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea CAS, respectiv CASS datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual, potrivit legii.

 

În funcție de categoria de venit care este de declarat este necesară verificarea informațiilor cu ordinul ANAF 2.541/2022 și Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.

Important de mentionat este un aspect cu privire la bonificațiile acordate pentru plata taxelor datorate de PF (Impozit, CAS și CASS) – pentru a putea aplica bonificația de 10% menționata la articolele de mai jos trebuie să se publice ordinul ministrului finanțelor publice privind procedura de aplicare a acesteia. Momentan nu a fost publicat nimic în acest sens.

ART. 121 – Bonificaţie pentru plata impozitului pe venitul anual

(1) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

ART. 151 – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale în cazul persoanelor care realizează veniturile prevăzute la art. 137 alin. (1) lit. b) și b1)

{ …..}

(23) Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

ART. 174 – Stabilirea, declararea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor care realizează venituri din cele prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) – h)

{……}

(23) Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificaţii de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

(24) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (23) se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

 

Te invităm să ne contactezi pentru servicii de expertiză contabilă, consultanță și management financiar, reorganizări de companie, consultanță în domeniul resurselor umane și nu numai.

De asemenea, te invităm să ne urmărești pagina de Facebook, precum și contul de Linkedin pentru a rămâne la curent cu cele mai noi articole de interes.

Lina Suditu
Senior Consultant
(+4) 0722-367.612
Str. Grigore Mora 24, 011887, București, România
(+4) 021-310.00.95

 

Contactează-ne pentru consultanță și servicii de expertiză contabilă

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul tău gând atunci când ai nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanță fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul tău de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții pentru tine și afacerea ta.