Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Legislația muncii prevede un regim diferit pentru angajații în funcții de execuţie față de cei care ocupă funcții de conducere.
Sunt reglementate distinct:

1. perioadele de probă, la încheierea contractelor de muncă;
2. sancțiunile disciplinare;
3. evaluarea salariaților;
4. retrogradarea;
5. termenul de preaviz.

1. Perioadele de probă
Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului de muncă, se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
În cazul contractului de muncă pe durată determinată, pe o perioadă mai mare de 6 luni, angajatul cu funcție de conducere va efectua o perioadă de probă de maxim 45 de zile.
Potrivit art. 85 – Codul muncii, salariatul încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată poate fi supus unei perioade de probă, care nu va depăşi:

a) 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului mai mică de 3 luni;
b) 15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului cuprinsă între 3 şi 6 luni;
c) 30 zile lucrătoare pentru o durată a contractului mai mare de 6 luni;
d) 45 zile lucrătoare în cazul salariaţilor încadraţi în funcţii de conducere, pentru o durată a contractului mai mare de 6 luni.

În cazul contractului de muncă temporară, perioada de probă variază în funcție de durata contractului, de la 2 zile la 20 de zile, putând ajunge, pentru funcțiile de conducere la 30 de zile lucrătoare.
Conform art. 97, prin contractul de muncă temporară se poate stabili o perioadă de probă pentru realizarea misiunii, a cărei durată nu poate fi mai mare de:
a) 2 zile lucrătoare, în cazul în care contractul de muncă temporară este încheiat pentru o perioadă mai mică sau egală cu o lună;
b) 5 zile lucrătoare, în cazul în care contractul este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni;
c) 15 zile lucrătoare, în cazul în care contractul este încheiat pentru o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni;
d) 20 de zile lucrătoare, în cazul în care contractul este încheiat pentru o perioadă mai mare de 6 luni;
e) 30 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere, pentru o durată a contractului de muncă temporară mai mare de 6 luni.

2. Sancțiuni disciplinare
Una dintre sancțiunile disciplinare, prevăzute la art. 248 din Codul muncii, poate fi aplicată exclusiv salariaților cu funcție de conducere,și anume reducerea indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%.

3. Evaluarea salariaților
Evaluarea personalului cu funcție de conducere se realizează în alți termeni față de cel de execuție. Salariații în funcții de conducere sunt evaluați nu numai în raport cu propriile performanțe ci și în raport cu performanța întregului department condus.

4. Retrogradarea
Retrogradarea, sancțiune disciplinară, prevăzută la art. 248 – Codul muncii, este o sancțiune specifică funcțiilor de conducere, și nu poate fi aplicată personalului cu funcție de execuție.
Retrogradarea reprezintă trecerea salariatului, cu titlu temporar, într-o funcție inferioară (compatibilă cu pregătirea profesională a salariatului), pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile.

5. Termenul de preaviz
Termenul de preaviz nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!