Autor 
Angela Stoica
HR Generalist

 

ÎNCETAREA DE DREPT A CONTRACTULUI DE MUNCĂ

Potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii republicat, contractul individual de muncă încetează de drept:
⇒ la data îndeplinirii cumulativ a vârstei standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare.

Caracter exceptional!
Potrivit Ordonanţei de Urgenţă Nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene şi modificarea şi completarea unor acte normative printre care şi Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial la 14 noiembrie 2018, prezintă caracter excepțional salariata care optează în scris pentru continuarea executării contractului individual de muncă, în termen de 60 de zile calendaristice anterior împlinirii condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare, la vârsta de 65 de ani;

În această situație angajatorul nu poate îngrădi sau limita dreptul salariatei de a continua activitatea în condițiile prevăzute.
⇒la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea varstei standard de pensionare.

Astfel, în cazul pensionării pentru limita de vârstă, contractul individual de muncă încetează de drept în ziua în care salariatul îndeplinește cumulativ vârsta standard și stagiului minim de cotizare pentru pensionare, independent de voința salariatului și a angajatorului, fără obligativitatea comunicării deciziei de pensie.

VÂRSTA STANDARD ŞI STAGIUL DE COTIZARE

La acest moment, vârsta-standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei, stagiul minim de cotizare este de 15 ani atât pentru femei, cât și pentru bărbați, iar stagiul complet de cotizare este de 35 de ani, indiferent de sex.

Vârsta standard de pensionare, stagiul minim de cotizare  și stagiul complet de cotizare  sunt  stabilite în raport cu luna și anul naşterii, conform eşalonării prevăzute în  anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

PROCEDURA DE ÎNCETARE

Angajatorului îi revine obligația constatării cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizia de încetare pe care o va comunica salariatului în termen de 5 zile lucrătoare, conform art. 56 alin. (2) din Codul muncii.

Data şi temeiul legal al încetării contractului individual de muncă se înregistrează și transmit în Revisal cel târziu la data încetării /la data luării la cunoştinţă a evenimentului ce a determinat în condiţiile legii, încetarea contractului individual de muncă, respectiv data luării la cunoștință a îndeplinirii cumulative a celor două condiții – vârsta standard și stagiu minim de cotizare, potrivit art. 4 alin. (1) lit f) din H 905/2017.

În baza prevederilor art. 118 lit.a) din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, pensionarii pentru limită de vârstă pot cumula pensia cu salariul, așadar raportul de muncă dintre cele două părți poate continua în baza unui nou contract individual de munca, cu data de începere ulterioară încetării contractului anterior.

Atentie!
Noul contract se înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților cu o zi înainte de începerea activității de către salariat.
Munca prestată fără încheierea unui contract individual de muncă constituie contravenție și se sancționează potrivit dispozițiilor Codului muncii, cu amenda de 20.000 lei.

Până la primirea deciziei de pensie, calculul salarial se va efectua ca până la momentul încetării de drept, urmând ca după primirea deciziei de pensie, salariatul să fie scutit de contribuția la sistemul asigurărilor pentru șomaj, potrivit prevederilor art.18 alin.(2) lit.a) din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

SFATURI HR

– implementarea unui program de atenționare despre apropierea „scadenței” vârstelor de pensionare ale salariaților;
– solicitarea la angajare a adeverințelor de vechime de la locurile de muncă anterioare;
– solicitarea adeverinței cu stagiul de cotizare pe care salariatul o poate obtine de la Casa de Pensii.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!