Începând cu 1 ianuarie 2022, toate instituțiile publice nu vor mai avea dreptul să solicite copii după documentele emise de stat, în vederea furnizării unui serviciu public, potrivit Legii 267/2021 publicată recent în Monitorul Oficial al României.

Extrasul din prezenta Lege:

  • Se interzice instituțiilor publice şi organelor de specialitate ale administrației publice centrale să solicite persoanelor fizice sau persoanelor juridice, în vederea soluţionării cererilor pentru furnizarea unui serviciu public, copii de pe avize sau alte documente care au fost emise de către instituţii publice sau organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.
  • Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale solicită entităţilor care au emis documentele prevăzute mai sus, în format electronic, copii sau extrase ale acestora, în baza consimţământului expres al beneficiarului serviciului public.

Legea nr. 267/2021 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022.

Pentru lămuriri suplimentare vă rugăm să luaţi legătura cu noi.

Echipa Accountess