Dacă în zilele următoare se anunță temperaturi ridicate, pare că acestea nu se manifestă doar în atmosferă, ci și în ritmul și conținutul modificărilor legislative. Cei îndrituiți sunt deosebit de activi în această perioadă, motiv pentru care, la rândul nostru, enumerăm mai jos câteva informații importante, de actualitate și larg interes, în format condensat.

 

Amenzile fiscale se vor prescrie abia după 5 ani.

Ordonanța de Urgență nr. 102/2022, publicată în MO în data de 30 iunie 2022, a adus câteva modificări Codului de Procedură Fiscală. Printre ele amintim:

 1. Amenzile contravenționale prevăzute de Codul de procedură fiscală şi aplicate de către ANAF se prescriu după 5 ani de la data săvârșirii faptei, începând cu data de 30 iunie 2022. Anterior acestei modificări prescrierea amenzilor contravenționale avea loc după 6 luni de la data săvârșirii faptei, potrivit regulilor generale privind amenzile contravenționale din OUG nr. 2/2001.

Prin urmare, faptele săvârşite începând cu data de 30 iunie 2022  vor putea fi amendate de către ANAF într-o perioadă de cinci ani, iar faptele săvârşite până la data de 29 iunie 2022 inclusiv pot fi amendate în maximum şase luni de la data producerii evenimentului.

 1. Introducerea unor noi obligaţii de raportare pentru instituţiile financiare
 • Instituțiile financiare vor raporta ANUAL informaţii cu privire la conturile financiare ale contribuabililor nerezidenţi, potrivit modificărilor aduse art. 62 din CPF.
 • Instituţiile fiananciare raportoare vor informa fiecare persoană fizică sau juridică ce face obiectul raportării cu privire la faptul că informaţiile care o vizează sunt prelucrate în conformitate cu prevederile regulamentului UE 2016/679, în momentul deschiderii contului.
 • Raportările vor ţine cont de reglementările intracomunitare privind schimbul de informaţii, acordul FATCA semnat cu SUA dar și de alte acorduri privind schimbul de informaţii cu jurisdicţii cu care România are acord de schimb de informaţii fiscale.

În concluzie, autoritățile fiscale vor ajunge anual în posesia informațiilor despre sumele primite de către persoanele nerezidende în România, putând verifica modul în care s-a realizat impozitarea acestor venituri la sursă și conformarea cu legea.

 

S-a prelungit termenul de restituire a taxei auto

Taxele nejustificat percepute la înmatricularea autoturismelor au constituit un subiect de discuție aprins și au creat nemulțumiri, dar iată că vin vești bune pe această temă. Prin ordonanța de Urgență nr. 93/2022 a fost prelungit termenul până la care contribuabilii (persoane fizice și juridice) pot depune cererile de restituire a sumelor achitate la înmatricularea autoturismelor pentru:

 • Taxa specială pentru autoturisme și autovehicule
 • Taxa pe poluare pentru autovehicule
 • Taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule
 • Timbrul de mediu.

Termenul de depunere a cererilor de restituire este de 5 ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (29 iunie 2022).

Potrivit vechii ordonanțe, OUG nr. 52/2017, cererile de recuperare a taxei auto au putut fi depuse până la data de 31 august 2018, pentru taxele achitate în perioada 2007-2017.

Astfel, prin prezenta ordonanță contribuabilii care au achitat taxele menționate mai sus pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate (0,02%/zi) pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii prin depunerea unei cereri de restituire.

Important: În situaţia în care sumele au fost achitate de către societăţile de leasing, solicitarea privind restituirea acestora se face de către persoanele care au achiziţionat autovehiculele prin sistemul de leasing financiar.

Cererile privind recupearea taxei auto se vor putea depune după aprobarea modelului cererii (modelulul de cerere se va aproba în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe) respectiv după publicarea normelor metodologice de aplicare a noului mecanism de restituire (în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe), prin ordin al Ministrului Finanțelor.

Ordonanța nr.  93/2022 a intrat în vigoare la data de 29 iunie 2022. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă vechea OUG nr. 52/2017.

 

Activitatea PFA este considerată vechime în muncă

A fost adusă o modificare legislativă prin Legea nr. 125/2022 care completează Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale.

Prezenta lege se adresează persoanelor fizice autorizate și introduce un nou articol ce prevede următoarele aspecte:

 1. Perioada în care o persoană fizică autorizată desfăşoară activităţi economice în temeiul prezentei OUG nr. 44/2008 constituie vechime în specialitate, dacă sunt îndeplinite următoarelor condiţii:
 • activitatea economică pe care o desfăşoară a produs venituri nete în anul supus recunoaşterii vechimii a căror valoare este cel puţin egală cu nivelul a de 12 ori salariul minim brut pe ţară garantat în plată stabilit potrivit legii în anul respectiv;
 • este înregistrată la registrul comerţului cu un singur cod CAEN de activitate sau cu codul CAEN principal de activitate pentru care se doreşte recunoaşterea vechimii.
 1. Vechimea în muncă şi, după caz, vechimea în specialitate este considerată perioada în care PFA a desfăşurat activitate economică şi a achitat contribuţiile, taxele şi impozitele legale, nefiind luată în considerare perioada în care PFA nu a avut activitate generatoare de venit sau a avut activitatea suspendată.
Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.