În Monitorul Oficial nr. 588/06.07.2020 a fost publicată Legea nr. 108/2020 ce aduce importante modificări Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea 108/2020 va intra în vigoare începând cu data de 9 Iulie 2020.

Sinteza modificărilor aduse de prezenta lege:

1. Sunt exceptate de la obligația depunerii DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL:

– Persoanele juridice constituite DOAR din asociați persoane fizice, atunci când aceștia sunt singurii beneficiari reali. În acest caz Oficiul Național al Registrului Comerțului are obligația de a completa din oficiu Registrul beneficiarilor reali ai societăților, pe baza documentelor care însoțesc cererea de înmatriculare sau pe baza evidențelor deținute în cazul societăților deja înmatriculate.
– Regiile autonome, companiile și societățile naționale și societățile deținute integral sau majoritar de stat.

ATENȚIE : persoanele juridice constituite din asociați/acționari persoane juridice (entități care nu sunt exceptate de la depunerea declarației) au obligația depunerii în continuare a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL.
Termenul de depunere a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL a fost prelungit până la data de 1 Noiembrie 2020 (conform modificărilor aduse de OUG nr. 70/2020).

2. A fost eliminată obligatia potrivit căreia persoanele juridice înregistrate în Registrul Comerțului aveau obligația depunerii ANUAL (în termen de 15 zile de la aprobarea situațiilor financiare anule) a DECLARAȚIEI PRIVIND BENEFICIARUL REAL al persoanei juridice.

Conform modificărilor aduse de Legea nr. 108/2020 DECLARAȚIA PRIVIND BENEFICIARUL REAL se depune la înmatriculare și ori de câte ori intervine o modificare, de către persoanele juridice neexceptate de la obligația depunerii acestei declarații (societăți care au în structura acționariatului asociați/acționari persoane juridice)

3. Termenul de declarare a modificării privind datele de identificare ale beneficiarul real este de 15 zile de la data la care aceasta a intervenit.

www.accountess.ro

Lina Suditu

Senior Consultant