A fost publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 767 din 21 august 2020, Legea nr. 193/21 august 2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  • Autoritățile și instituțiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajați, au obligația de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puțin 4% din numărul total de angajați, altfel erau obligate să plătească lunar către bugetul de stat, o sumă numită fond de handicap, echivalentul unui salariu minim brut pe țară garantat pentru fiecare persoană cu handicap neangajată.
  • Începând cu 21.08.2020 se păstrează obligația autorităților și instituțiilor publice, persoanelor juridice, publice sau private de a angaja persoane cu handicap într-un procent de 4% din numărul total de angajați, însă, în cazul în care nu angajează persoane cu handicap în procent de 4% din numărul total de angajați, pot opta pentru una dintre următoarele obligații:

a) să plătească lunar, că și până acum, către bugetul de stat un salariul de bază minim brut pe țară garantat pentru fiecare persoană cu handicap neangajată;

b) să plătească lunar către bugetul de stat echivalentul a minimum 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru fiecare persoana cu handicap neangajată, iar cu diferența până la un salariu minim brut, să achiziționeze, pe bază de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate în unităti protejate autorizate.

  • Unităţile protejate, adică entităţile care au cel puţin 30% din numărul total de angajaţi, persoane cu handicap au posibilitatea de a oferi produse sau servicii în limita a cel mult 50% din valoarea fondului de handicap.

Gabriela Stemate, HR & Payroll Consultant.

www.accountess.ro