Autor
Lina Suditu
accountess.ro

 

Legea nr. 60/2019, publicată în MO nr. 296/17.04.19, a adus modificări importante în domeniul TVA, printre care:

Modificări privind locul prestării de servicii de telecomunicaţii, radiodifuziune şi televiziune precum şi serviciile furnizate pe cale electronică prestate către PERSOANE NEIMPOZABILE.

Ca regulă generală, pentru serviciile menţionate mai sus şi prestate către persoane neimpozabile din alte state membre, locul prestării este locul unde este stabilit beneficiarul, conform art.278 alin 5 lit.h) din Codul Fiscal. Caz în care prestatorul este obligat fie să se înregistreze în statul membru în care este stabilit beneficiarul, fie să aplice regimul MOSS (Mini One Stop Shop).

Prin Legea nr. 60 /2019 a fost introdusă următoarea excepţie: locul prestării este considerat a fi în statul membru în care este stabilit prestatorul, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • prestatorul este stabilit sau, dacă nu este stabilit, îşi are domiciliul stabil sau resedinţa obişnuită într-un singur stat membru;
  • sunt prestate servicii către persoane neimpozabile care sunt stabilite, îşi au domiciliul stabil sau resedinţa obişnuită în orice stat membru diferit de cel în care este stabilit prestatorul;
  • valoarea totală, fără TVA, a prestărilor nu depăşeşte, în anul calendaristic curent, 10.000 euro sau echivalentul acestei sume în moneda naţională, 46.337 lei, şi nu a depăşit această sumă în cursul anului calendaristic precedent.
   Atunci când, în cursul unui an calendaristic, pragul de 10.000 de euro este depăşit, se aplică regula generală (art.278 alin 5 lit.h), de la momentul respectiv, considerându-se locul prestării în statul membru al beneficiarului.Prestatorii din România care îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus au dreptul de a opta ca locul prestării să fie stabilit la beneficiar (conform art. 278 alin. 5 lit.h). Opţiunea se aplică pentru cel puţin doi ani calendaristici.
   ANAF ia măsurile corespunzătoare pentru a monitoriza îndeplinirea de către persoana impozabilă a condiţiilor menţionate mai sus.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!