Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

Din octombrie 2016, agenţiile Autorităţii Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) sunt obligate să accepte de la cei ce solicită sau beneficiază deja de ajutor de somaj, documente doveditoare în acest sens, în format electronic, fără  a mai fi nevoie ca aceştia să se deplaseze la ghişeu, cu documente tipărite.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 767/2016, persoanele care solicită drepturi în legătură  cu asigurările de somaj, vor putea transmite electronic documente către ANOFM, fără a mai fi necesară deplasarea la ghiseele agenţiilor teritoriale. Agenţiile ANOFM au obligaţia legală de a accepta documente justificative în format electronic, atât de la persoanele fizice solicitante cât şi de la ANAF.
Agenţiile sunt obligate să accepte inclusiv adeverinţe de venit în format electronic, pe care le pot obţine direct de la unităţile ANAF.
În baza unui protocol încheiat între ANAF şi ANOFM, adeverinţele de venit pot fi emise şi transmise şi în formă electronică.

Potrivit legii,  în cazul în care persoana se prezintă cu adeverinţa de venit eliberată de către organele fiscale teritoriale subordonate ANAF, inclusiv prin intermediul spaţiului privat virtual, în scopul acordării drepturilor în legătură  cu asigurările de somaj, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt obligate să o accepte.

Şomerii care solicită primele de mobilitate prevăzute la art. 74 şi 75 din legea 76/2002, pot transmite documentele necesare prin poştă-prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, unde se află în evidenţă. Actul de identitate se acceptă în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către titular, în cazul transmiterii documentelor prin scrisoare recomandată.
Pot beneficia de prime de mobilitate:
• persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa,
• persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul ori îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate.

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă pune la dispoziţie un document cu întrebări frecvente, din care puteţi obţine toate informaţiile privind şomajul, calitatea de şomer, valoarea indemnizaţiei, obligaţia angajatorului privind locurile vacante, ce înseamnă şomer înregistrat, sau şomer de lună durată, cât timp poţi beneficia de şomaj, etc.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!