Autor
Corina Mitrică
HR & Payroll Manager

 

Revisal (Registrul general de evidenţă a salariaţilor) a înlocuit, din 1 ianuarie 2011, carnetele de muncă.
Toti angajatorii au obligaţia să completeze Revisal, prin intermediul aplicaţiei informatice puse la dispoziţie gratuit de către Inspecţia Muncii sau prin intermediul aplicaţiilor informatice proprii (corespunzătoare prevederilor legale).
În Revisal se înregistrează încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor de muncă.
Revisal se transmite Inspectoratului teritorial de muncă, în format electronic, cu respectarea anumitor termene, pe care la puteţi identifica în infografic.

Nerespectarea termenelor se sancţionează cu amendă astfel:
a) de la 5.000 lei la 8.000 lei
– necompletarea registrului cu toate informaţiile prevăzute de lege, în intervalul corect de timp;
b) de la 3.000 lei la 6.000 lei
– completarea registrului de către alte persoane decât cele prevăzute de lege;
completarea registrului cu date eronate sau incomplete;
c) de la 2.000 lei la 5.000 lei
– încălcarea obligaţiei de a păstra dosarul personal la sediul angajatorilor sau, după caz, la sediul secundar, care are delegată competenţa încadrării personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;
d) de la 300 lei la 1.000 lei
– refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea scrisă a salariatului, a următoarelor tipuri de documente: copii ale documentelor existente în dosarul personal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării, extras din registru, datat şi certificat pentru conformitate, sau o adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, astfel cum rezultă din registru şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor angajatorilor se fac de către inspectorii de muncă.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!