Autor
Lina Suditu
accountess.ro

Potrivit Proiectului de Hotărâre publicat recent în Monitorul Oficial, firmele care depăşesc termenele de utilizare a caselor de marcat cu jurnal electronic nu vor fi amendate. Nerespectarea termenelor de 1 septembrie 2018 pentru firmele mari şi mijlocii şi 1 noiembrie 2018 pentru firmele mici intră sub incidenţa Legii Prevenirii şi se sancţionează în primă fază cu avertisment.

Prin HG nr. 701 publicată in MO nr. 777/10.09.18 a fost introdusă o nouă contravenţie ce va face obiectul Legii Prevenirii nr. 270/2017. Noua contravenţie stabilită este cea de la art.10, lit. cc) din OUG NR. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat elecgronice fiscale, mai exact: “nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevazute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2)”.

Astfel, entităţile care aveau obligaţia implementării şi utilizării noilor aparate de marcat electronice fiscale începând cu data de 1 septembrie şi nu au repectat acest termen, în cazul unui control, agentul constatator nu va amenda entitatea ci va aplica sancţiunea avertismentului la care va anexa un plan de remediere privind neregulile constatate.

Entitatea va avea posibilitatea remedierii problemelor constatate pe perioada controlului în timp de 90 de zile. În termen de maxim 10 zile de la data expirării termenului de remediere, autoritatea are obligaţia de a relua controlul şi de a verifica dacă problemele semnalate au fost remediate. În caz contrar, se va întocmi un nou proces verbal de constatare a contravenţiei cu aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia specifică.

Despre acest subiect am mai scris aici

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!