Pandemia de COVID a forțat în multe cazuri ieșirea din zona de confort și schimbarea unor paradigme. Ea a activat abordări noi ale unor probleme vechi iar în unele situații soluțiile sunt chiar benefice. Flexarea mentală pare să fi atins pe alocuri și legiuitorul, care a implementat anumite măsuri pozitive legate de asistența acordată bolnavilor aflați în situații speciale.

Astfel, în data de 15 aprilie 2022 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr.1165/218/2022 prin care este introdus în certificatul de concediu medical un nou tip de concediu: Concediul pentru îngrijirea unui bolnav cu afecțiuni oncologice. Tot cu această ocazie apare o formă specială a concediului de îngrijire a copilului – Concediul pentru îngrijirea copilului carantinat din cauza unei boli infectocontagioase.

 

  1. Concediul pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice:

–        a fost introdus prin Legea nr.24/2022, aplicabilă cu 16 aprilie

–        poate avea o durată maximă de 45 de zile calendaristice pe an, pentru un pacient

–        cuantumul brut al indemnizației va fi de 85% din media veniturilor brute lunare in ultimele șase luni din cele 12 luni

–        este suportat integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

–        va avea codul de indemnizație 17 la completarea certificatului medical.

Certificatul de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani se eliberează persoanei asigurate care, cu acordul pacientului oncologic, îl însoțește pe acesta la intervenții chirurgicale și tratamente, de către medicul specialist al pacientului oncologic.

Prin ordinul de modificare a normelor se reglementează și modelul de acord pe care pacientul cu afecțiuni oncologice și-l poate exprima pentru o singură persoană, la fiecare tratament sau intervenție chirurgicală. Acordul pacientului se completează potrivit modelului: ACORDUL pacientului cu afectiuni oncologice.

Asigurații beneficiază de concedii și indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani, în baza certificatului medical eliberat de medicul specialist, conform reglementărilor în vigoare, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

–        îndeplinesc stagiul minim de asigurare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii în care se acordă concediul medical;

–        prezintă adeverința eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul oncologic, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență însoțitorul.

 

  1. Concediul medical pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării

–        a fost introdus prin Legea nr.73/2022 aplicabilă cu 03 aprilie

–        durata de acordare a indemnizației prevăzute la art. 26 alin. (14 ) este corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul curant sau, după caz, de medicul de familie

–        cuantumul brut al indemnizației va fi de 100% din media veniturilor brute lunare în ultimele șase luni din cele 12 luni

–        este suportat integral din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate

–        va avea codul de indemnizație 92 la completarea certificatului medical.

 

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.