Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Legea zilierilor ar putea suferi încă o dată modificări majore.
După cum reiese din documentul transmis recent Consiliului Economic şi Social, pentru avizare, Guvernul a elaborat un Proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care vizează cu precădere modificarea Legii zilierilor.

Principalele modificări propuse:

1. Reintroducerea, pe lângă cele existente, a mai multor domenii în care îşi pot desfăşura activitatea zilierii:
a) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor – grupa 823
b) publicitate – grupa 731
c) activităţi de interpretare artistică – spectacole – clasa 9001, activităţi suport pentru interpretare artistică- spectacole – clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole – clasa 9004
d) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale – clasa 0149
e) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente – diviziunea 5621
f) activităţi de întreţinere peisagistică – plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare -clasa 8130
g) restaurante – clasa 5610
h) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor – clasa 5630
i) activităţi ale grădinilor zoologie, botanice şi ale rezervaţiilor naturale – clasa 9140

În prezent munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta doar în domeniile:
● agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01
● silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02
● pescuit şi acvacultură – diviziunea 03

Prin OUG nr.114/2018 au fost eliminate, din cuprinsul Legii nr.52/2011 a zilierilor, 20 de domenii de activitate în care se putea presta muncă neclificată cu caracter ocazional.
Prezentul Proiect de Ordonanţă de urgenţă propune reintroducerea mai multor domenii de activitate cu scopul combaterii lipsei de personal cu care se confruntă angajatorii din domeniile menţionate, care presupun utilizarea muncii cu caracter sezonier. Iniţiatorii consideră necesară o organizare flexibilă a activităţilor, ţinând cont de specificitatea lor.

De exemplu, pentru activităţile de publicitate, cele mai importante activităţi pentru care se pretează utilizarea muncii necalificate, cu caracter zilier sunt:

  • distribuirea de mostre de produs gratuite, în magazine
  • distribuirea de pliante şi obiecte promoţionale gratuite pe stradă sau în magazine
  • organizarea de standuri în cadrul unor târguri şi expoziţii
  • organizarea de evenimente: recepţie, primire invitaţi, muncitori pentru montare/ demontare/ manipulare echipamente şi decoruri
  • filmări spoturi publicitare: muncitori pentru manipularea obiectelor de recuzită şi décor
  • curieri pentru expediere premiilor din promoţii sau a altor obiecte promoţionale

În toate cazurile de mai sus munca prestată este necalificată, nenormată, iar durata prestaţiei nu depăşeşte 30 de zile. Persoanele care îşi desfăşoară activitatea în aceste domenii sunt în general studenţi, şomeri sau pensionari, iar proiectele pentru care sunt angajaţi au o durată strict limitată în timp, şi având în vedere specificul activităţii, o altă formă de angajare nu se justifică.

2. Obligaţia zilierilor la plata contribuţiei la pensie (CAS). Opţiunea asigurării la sănătate (CASS)
Zilierii vor plăti pensie şi vor avea posibilitatea de a opta pentru asigurarea la sănătate.
Proiectul propune eliminarea remuneraţiilor zilierilor din categoria veniturilor exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
Remuneraţiile vor fi incluse în baza de calcul a contribuţiei la pensie.
Se propune introducerea, şi în cazul zilierilor, a opţiunii de plată a contribuţiei de asigurare la sănătate. Activitatea desfăşurată în condiţiile prezentei legi nu conferă zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de sănătate. Acesta se poate asigura opţional la sănătate potrivit prevederilor Codului fiscal.

3. Firmele plătesc îngrijiri medicale zilierilor, în cazul unui accident de muncă sau boală profesională
În situaţia producerii unui accident de muncă sau boală profesională, beneficiarul activităţii zilierilor este obligat să asigure cheltuielile necesare îngrijirilor medicale.
În prezent, legislația prevede că  beneficiarul are obligaţia să acopere cheltuielie necesare doar dacă accidentul/decesul zilierului s-a produs din vina beneficiarului.

4. Firmele/beneficiarii au obligaţia să înfiinţeze, să completeze şi să transmită Registrul electronic de evidenţă a zilierilor către ITM.
Registrul se transmite zilnic, înainte de începerea activităţii fiecărei persoane care urmează să desfăşoare muncă pentru beneficiar.
În prezent evidenţa zilnică a zilierilor se realizează în format fizic/letric.

Aceste prevederi nu se aplică momentan, fiind în stadiul de proiect.

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!