Autor
Gabriela Dragomir
accountess.ro

 

Potrivit Codului muncii, salariul se plăteşte în bani cel puţin o dată pe lună, la data stabilită în contractul individual de muncă, în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în regulamentul intern, după caz.
Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.

Ca atare, angajatul poate refuza încasarea salariului printr-un virament bancar, dat fiind faptul că plata prin virament bancar este o opţiune şi nu o obligaţie. Astfel, angajatorul nu îi poate impune angajatului această opţiune de încasare şi trebuie să  ţină cont de modalitatea de încasare pe care acestao preferă.

În acelaşi timp, plata prin virament bancar poate fi o condiţie deja inserată în contractele de muncă (contracte individuale sau colective de muncă, regulamente interne sau alte contracte din care să reiasă raporturi de muncă). În practică, de cele mai multe ori, angajatorii stabilesc, prin contract, plata salariului prin virament bancar, iar angajaţii acceptă această modalitate de remunerare.

Angajatorul poate plăti cash unui singur angajat un salariu mai mare de  10.000 lei?
Legea 70/2015 plafonează plata în numerar către persoane fizice la 10.000 lei/zi/persoană.
Plafoanele-limită prevăzute de această lege nu se aplică însă pentru retragerea de numerar în scopul plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal.

În acelaşi timp, se supun Legii 70/2015 operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică, de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane, şi se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar.
Plata salariilor nu se încadrează în niciuna dintre operaţiunile de mai sus iar legea nu prevede  explicit nicio limitare  a plăţii în numerar a salariilor.

Aşadar, plata drepturilor salariale nu se încadrează în plafonul de plăţi în numerar către persoane fizice de maxim 10.000 lei/zi/persoană.

 

Într-un mediu legislativ permanent în schimbare, le recomandăm antreprenorilor care vor să-şi verifice instant situaţia financiară a companiei să testeze max-ba. Poate fi inceputul unei frumoase prietenii!