De data aceasta venim cu câteva vești bune, se pare că legiuitorul nu a vrut să treacă anul fără să adauge câteva modificări în ceea ce privește regimul microîntreprinderii,  clarificări asupra dividendelor distribuite din profitul anului 2022, dar și alte aspecte fiscale ce au fost modificate în luna iulie 2022 prin OG 16/2022.

Redăm mai jos principalele modificări aduse de Legea 370/2022 publicată în MO de marți seara 😊 și care aduce clarificări modificărilor la Codul Fiscal și nu numai, introduse prin OG 16/2022.

 1. Impozitul pe dividende – sunt aduse clarificări în ceea ce privește dividendele distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, și anume:
 • Cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022, aprobate potrivit legii, indiferent de momentul plății acestora.
 1. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
 • Plafonul de 500.000 EUR privind veniturile realizate pentru aplicarea regimului de impozit pe venitul microîntreprinderilor – se aplică începând cu veniturile aferente anului 2023.

Astfel, dacă la 31.12.2022 o compania a avut venituri sub plafonul de 1.000.000 EUR, începând cu anul 2023 aceasta va putea aplica în continuare regimul de impozit pe venit microintreprindere de 1%, cu condiția ca celelalte elemante prezentate mai jos să fie îndeplinite cumulativ la data de 31.12.2022, și anume:

 • Veniturile realizate, altele decât cele din consultanță și/sau management, să fie în proporţie de peste 80% din veniturile totale. Mai concret, se limitează la 20% obținerea de venituri din consultanță și management. Noutate: sunt exceptate veniturile din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 — «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal.
 • Microîntreprinderea trebuie sa aibă cel puțin un salariat*.
 • Entitatea sa aibă acționari/asociați care dețin tituluri de participare la cel mult trei microîntreprinderi, în cazul asociațiilor/acționarilor cu deținere de peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea acestei condiţii.

În concluzie, condițiile prezentate mai sus trebuie îndeplinite cumulativ la 31.12.2022 pentru ca entitatea să poată aplica impozitarea de 1% începând cu 1 ianuarie 2023.

Pentru anul 2023, veniturile luate în calcul pentru stabilirea limitei de 1.000.000 euro, echivalentul în lei, precum și celelalte elemente care constituie baza impozabilă, sunt cele înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile la 31 decembrie 2022.

*Condiția legată de salariat se consideră îndeplinită dacă la 31 decembrie 2022:

** compania are un salariat cu normă întreagă (8 ore/ zi) și cu salariul minim brut pe economie de 2.550 lei valabil până la 31.12.2022 respectiv 3.000 lei începând cu 01.01.2023.

** compania are doi salariați cu frațtiune de normă însă cumulat cele două fracțiuni însumează o normă întreagă, iar salariile cumulate să fie egale cu salariul minim brut pe economie.

** administratorul companiei are un contract de mandat (administrare) cu o indemnizație plătită la nivelul unui salariu minim brut pe economie (echivalent pentru un salariu cu normă întreagă) – venitul realizat din indemnizația de administrator se consideră, din punct de vedere al Codului Fiscal, asimilat venitului salarial și se taxează similar salariului.

 1. Pentru contribuabilii din HORECA – a fost introdusă o prevedere nouă cu aplicare începând cu data de 1 ianuarie 2023:
 • În situația în care persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN HORECA (evidențiate în newsletter) obțin în cursul anului venituri și din alte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN, pentru veniturile din alte activități aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit, dacă îndeplinesc oricare dintre următoarele condiții:
 • realizează venituri din consultanță și/sau management în proporție de peste 20% inclusiv din veniturile totale;
 • desfășoară activitățile în domeniile: bancar, asigurărilor şi reasigurărilor, al pieţei de capital, inclusiv cea care desfăşoară activităţi de intermediere în aceste domenii, jocurilor de noroc, precum si activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze naturale.
 • veniturile din alte activități au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent celui în care s-au înregistrat veniturile.

Acestea datorează impozit pe profit pentru veniturile din alte activități începând cu trimestrul în care s-a îndeplinit oricare dintre condițiile prezentate mai sus, pentru întreaga perioadă în care există contribuabilul.

 1. Contribuții sociale (CAS și CASS) – Au fost aduse clarificări în ceea ce privește limitele de intervale pentru calculul plafonului la CAS și CASS pentru veniturile din activităţi independente și/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor, investiții , veniturile din alte surse, etc., modificările se aplică începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2023.
 1. Taxele și impozitele locale – aplicabilitate 1 ianuarie 2025 (anterior modificarea se aplica cu 1 ianuarie 2023)

Se prorogă până la 1 ianuarie 2025 modificările aduse prin OG 16/2022 în luna iulie,  în ceea ce privește schimbările legate de regimul de impozitare a clădirilor.

Important: pentru anul 2023 și anul 2024 se aplică regulile valabile în prezent referitor la impozitarea clădirilor, aspecte detaliate în postarea noastră de blog pe care o găsiți aici.

Modificările valabile pentru anul 2025 sunt:

 • Începând cu 1 ianuarie 2025 se elimină noțiunea de clădire cu destinație mixtă. Pentru clădirile care au în componenţă atât spaţii cu destinaţie rezidenţială, cât şi spaţii cu destinaţie nerezidenţială, impozitul/taxa pe clădiri se determină în funcţie de destinaţia suprafeţelor cu o pondere mai mare de 50% şi se calculează prin aplicarea cotei corespunzătoare destinaţiei majoritare, asupra valorii întregii clădirii.
 • Nu mai există diferențe între cotele de impozit pe clădiri datorate de către persoanele fizice și juridice pentru același tip de clădire rezidențială sau nerezidențială.
 • Impozitarea clădirilor rezidențiale
 • Începând cu 1 ianuarie 2025, în cazul clădirilor rezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,1% asupra valorii clădirii.

În prezent, cota de impozitare este cuprinsă între 0.08%-0.2% aplicată asupra valorii impozabile a clădirii, atât în cazul persoanelor fizice cât și persoanelor juridice.

 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
 • Impozitarea clădirilor nerezidențiale
 • Începând cu 1 ianuarie 2025, în cazul clădirile nerezidenţiale şi clădirile-anexă aferente, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de minimum 0,5% asupra valorii clădirii.

În prezent cota de impozitare pentru:

 • Persoanele fizice este cuprinsă între 0.2%-1.3% asupra valorii care poate fi: valoarea din raportul de evaluare, valoarea din contractul de vânzare cumpărare – în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani, etc..
 • Persoanele juridice este cuprinsă între 0.2% – 1.3% inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.
 • Valoarea clădirii, exprimată în lei, se determină prin însumarea valorii clădirii, a clădirilor-anexă, după caz, şi a valorii suprafeţelor de teren acoperite de aceste clădiri, cuprinse în studiile de piaţă referitoare la valorile orientative privind proprietăţile imobiliare din România, administrate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România.
 • Regulile privind calculul impozitului/taxei pe clădiri începând cu 1 ianuarie 2025 sunt evidențiate în materialul atașat.

 

Alte modificări legislative

 1. Modificări aduse Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
 • începând cu 1 ianuarie 2023, se modifică pragul pentru obligația operatorilor economici de a accepta ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, la 50.000 lei și se vor lua în calcul încasările în numerar (anterior pragul modificat era de 10.000 EUR stabilit la cifra de afaceri).

 

Echipa Accountess

Acasă

Ne-am bucura ca Accountess să fie în primul dumneavoastră gând atunci când aveți nevoie de ajutor, informații sau lămuriri pentru orice subiect care ține de consultanța fiscală, management financiar-contabil sau domeniul resurselor umane. Responsabilul dumneavoastră de cont este acolo pentru a prelua aceste solicitări și pentru a veni, ajutat de o echipă de peste 50 de specialiști, cu cele mai eficiente și profitabile soluții.

Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui material sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal.